Pogoda - Sądeckie.pl9

Dzisiaj jest: 09. 05. 2021
Do końca roku: 236 dni
Jakość Powietrza

MCK Sokół podpisało porozumienie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich Orion

MCK Sokół podpisało porozumienie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich Orion

12 marca 2021 roku w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ zostało podpisane porozumienie o współpracy między MCK SOKÓŁ, którego reprezentował dyrektor Andrzej Zarych, a Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION, reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu ds. administracyjnych - Michała Mółkę.

Porozumienie ma na celu wspólną realizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, historycznym i patriotycznym, a także ochronę i promocję wielokulturowego dziedzictwa regionu Małopolski i Karpat.


Przypomnijmy. Stowarzyszenie Orion:

1. Cyklicznie organizuje następujące przedsięwzięcia:

  • Rajdy Jaśka Meli skierowane w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Rajdy są organizowane przy współpracy z Fundacją Jaśka Meli „Poza Horyzonty” oraz Komisją Integracji z Niepełnosprawnymi działającą przy Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu,
  • korepetycje dla maturzystów,
  • Sądecką Akademię Pierwszej Pomocy Przedmedycznej realizowaną w Nowym Sączu wśród uczniów klas szóstych szkół podstawowych,
  • zbiórki publiczne na terenie Nowego Sącza i Starego Sącza dla podopiecznych Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty” oraz innych osób niepełnosprawnych potrzebujących pomocy.

2. Zainicjowało projekt kulturalny pod nazwą Scena Autorska Selawi, której zadaniem jest promowanie talentów artystycznych.

3. Współpracuje również przy organizacji konferencji, takich jak:

  • Letnia Szkoła Samorządowców w 2010 r. skierowana do studentów, podczas której omawiano kwestie związane z finansowaniem samorządów studentów i innych organizacji, PR samorządu studentów oraz przeprowadzano kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • „Szkolnictwo Wyższe w 2011 roku”;
  • „Zimowej Szkoły Samorządowców w 2011 r. pt.: „Quo vadis szkolnictwo wyższe,
  • „Student niepełnosprawny na otwartym rynku pracy”

3. Zorganizowało panel dyskusyjny pt.: „Wolontariat ponad horyzontami” podczas VI Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu. Członkowie Zarządu stowarzyszenia uczestniczyli w Festiwalu Wolontariatu w Warszawie, w ramach którego prowadzili panel pod nazwą: „Zbiórki na uczelniach wyższych i w miastach do 100 tys. mieszkańców jako forma działalności foundraisingowej” promując ideę wolontariatu.

4. Wspiera akcję społeczną pod nazwą „papierówki”, której celem jest podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko bezprawnego zajmowania miejsc parkingowych w Nowym Sączu przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Członkowie Stowarzyszenia byli również członkami kapituły konkursu „3 B – biznes bez barier” promującego przedsiębiorców, którzy w sposób wzorcowy przystosowali siedziby firm oraz lokale do potrzeb pracowników i klientów niepełnosprawnych.


Źródło: MCK Sokół, Stowarzyszenie Orion

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować