Pogoda - Sądeckie.pl

17

Dzisiaj jest: 17. 05. 2022 Do końca roku: 228 dni
Jakość Powietrza:

Miasta i gminy z Sądecczyzny podpisały porozumienie o współpracy z Powiatem Nowosądeckim

Miasta i gminy z Sądecczyzny podpisały porozumienie o współpracy z Powiatem Nowosądeckim

Władze siedmiu miast i gmin z Sądecczyzny podpisało porozumienie o współpracy z Powiatem Nowosądeckim w zakresie wsparcia realizacji Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” do 2030 roku. Ze strony Powiatu, umowy podpisali: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i wicestarosta Antoni Koszyk.

Miasta i gminy, które już zdecydowały się podjąć współpracę z Powiatem to: Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Korzenna, Kamionka Wielka, Łososina Dolna.


Samorządy, które zawarły porozumienie są „świadome wyzwań związanych z realizacją założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej polityki klimatycznej, zdeterminowane do zaangażowania własnych narzędzi i zasobów na rzecz realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem i adaptacją do negatywnych skutków postępujących zmian klimatu.


Chcą dobrowolnie współpracować ze sobą na zasadach partnerstwa, aby łagodzić negatywne skutki zmian klimatu, uważając, że współpraca w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzrostu wykorzystania lokalnego potencjału energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawy efektywności energetycznej”.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować