Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast” pod patronatem ANS w Nowym Sączu

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu objęła patronat naukowy nad III Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Infrastruktura Krytyczna Miast”, która odbyła się w dniach 23 do 24 października 2023 w Rytrze.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast” pod patronatem ANS w Nowym Sączu

Organizatorem konferencji była Spółka Sądeckie Wodociągi. Tematyka konferencji obejmowała aspekty bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w zakresie dostępu do wody, odbioru ścieków, dostaw energii oraz pozostałych mediów, a także bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego. Konferencja stanowiła forum wymiany wiedzy i doświadczeń oraz prezentację wyników badań i najnowszych osiągnięć naukowych, w tym innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z zarządzaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej.


Zorganizowanie konferencji pozwoliło na integrację środowisk zawodowych i naukowych oraz praktyków branżowych, podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i jakość środowiska. Podczas konferencji dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, wraz z dr inż. Iwoną Wiewiórką z Sądeckich Wodociągów, wygłosili referat pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w aspekcie badań nad ponownym wykorzystaniem osadów z klarowania wody w procesach recyklingu”. Referat stanowił prezentację wstępnych badań realizowanych we współpracy z Sądeckimi Wodociągami, w ramach projektu badawczego pt. „Badania i analiza osadów z klarowania wody w celu ponownego ich wykorzystania w procesach recyklingu wpisujących się w gospodarkę o obiegu zamkniętym”. Projekt jest realizowany ze środków własnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu w ramach finansowania prac badawczych.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować