Międzynarodowy Dzień Strażaka w Muszynie

Dzisiaj w Muszynie odbył się Międzynarodowy Dzień Strażaka. Druhowie zostali odznaczeni medalami przyznanymi przez prezydenta RP. Odznaczenia i promesy dla poszczególnych jednostek OSP z gminy Muszyna wręczył również starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wraz z radnymi powiatowymi: Andrzejem Gancarzem i Stanisławem Sułkowskim.

Międzynarodowy Dzień Strażaka w Muszynie

Gości witał burmistrz Miasta i Gminy Muszyna dr Jan Golba. Znaleźli się wśród nich m.in.: poseł Jan Duda, wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, radni powiatowi, zastępca burmistrza Włodzimierz Tokarczyk, przewodniczący Rady MiG Muszyna Jerzy Majka i sekretarz Katarzyna Rymarczyk-Wajda, ks. proboszcz Paweł Stabach. Nie mogło oczywiście zabraknąć strażaków ochotników działających na terenie całej gminy oraz st. bryg. Pawła Motyki - zastępcy komendanta miejskiego PSP w Nowym Sączu i jednocześnie prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP, a także wiceprezesa Antoniego Piętki. Właśnie oni dekorowali druhów medalami.


Z okazji jubileuszu 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegiestowie, Międzynarodowego Dnia Strażaka w Muszynie oraz w podziękowaniu za ofiarną, ochotniczą służbę, starosta Marek Kwiatkowski przyznał Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie. Złote otrzymali druhowie: Mirosław Maślanka i Władysław Klóska. Srebrne otrzymali druhowie: Marek Bołoz, Wojciech Bołoz, Stanisław Chmielowski, Witold Długosz, Piotr Lach, Antoni Romaniak, Piotr Skalniak, Henryk Wróbel, Łukasz Żywczak, Józef Kańka.


Złote Jabłko Sądeckie otrzymał również druh Bogusław Rams - OSP Muszyna-Folwark, a Srebrne - druh Bogumił Polański - OSP Muszyna-Folwark.


Ponadto, starosta wraz z radnymi powiatowymi wręczył promesy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP: Szczawnik - 3000 zł; Żegiestów - 4000 zł; Złockiem - 4000 zł; Muszynie - 5000 zł. Odebrał je w imieniu strażaków Mirosław Maślanka - szef OSP w Żegiestowie.


Zaangażowanie strażaków ochotników i ich społeczna praca jest nie do przecenienia - mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Jako samorząd powiatowy doceniamy was na co dzień. Staramy się również pomagać finansowo i przekazywać środki na zakup nowego sprzętu i mundurów. To wszystko zużywa się podczas akcji niesienia pomocy, a przecież, żeby była ona skuteczna musicie dysponować niezawodnym sprzętem. Dziękuję za waszą służbę!


Dzisiejsze uroczystości uświetnił występ mażoretek oraz występ orkiestry dętej.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować