Modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz tematem spotkania w Starostwie Powiatowym w Limanowej

W Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie dotyczące modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

Modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz tematem spotkania w Starostwie Powiatowym w Limanowej

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Pietrzak, Wicestarosta Ewa Filipiak, Członkowie Zarządu Powiatu: Czesław Kawalec i Wojciech Włodarczyk oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej na czele z dyrektorem Markiem Urbańskim. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor projektu Łukasz Bochniarz z PKP PLK S.A. oraz przedstawiciele wykonawcy robót, konsorcjum Budimex i Gülermak, odpowiedzialni za kluczowy odcinek linii kolejowej nr 104: Limanowa – bocznica Klęczany.

Celem spotkania było omówienie zagadnień organizacyjno-logistycznych związanych z przebudową dróg powiatowych oraz innych aspektów ich funkcjonowania podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, na odcinku Chabówka – Rabka Zaryte – Mszana Dolna – Limanowa – Klęczany – Nowy Sącz”.

Podczas spotkania omówiono szczegółowe plany i harmonogram prac, a także kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i wygody mieszkańcom powiatu w trakcie realizacji tego dużego projektu infrastrukturalnego. Starosta Mieczysław Uryga podkreślił, że istotne jest skoordynowanie działań związanych z modernizacją kolei i przebudową dróg powiatowych, aby minimalizować utrudnienia dla mieszkańców.

„Liczę na dobrą współpracę z wykonawcami oraz wszystkimi zaangażowanymi stronami, aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę naszym mieszkańcom podczas trwania remontów. To duże wyzwanie, ale wierzę, że dzięki wspólnym wysiłkom osiągniemy zamierzone cele” – powiedział Starosta Mieczysław Uryga.

Realizacja projektu modernizacji linii kolejowej nr 104 jest niezwykle ważna dla rozwoju infrastruktury transportowej w regionie, a odpowiednie zarządzanie procesem przebudowy dróg powiatowych jest kluczowe dla utrzymania płynności ruchu i bezpieczeństwa na drogach.

Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować