Muzyka Dawna w Kościele Ewangelickim

Parafia Ewangelicko-Augsburska Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz-Stadło zaprasza na 5. w tym roku koncert z cyklu Muzyka Dawna w Kościele Ewangelickim, który odbędzie się 20 maja o godz. 18.00 w Nowosądeckiej Małej Galerii. Wydarzenie swoim honorowym patronatem objął prezydent Ludomir Handzel. Wstęp wolny.

Muzyka Dawna w Kościele Ewangelickim

Program:

Jakub Lubelczyk (ok. 1530 - po 1564)

Piosnka trzynasta, Ezechijasza, onego świętego krola judskiego,

Panie nie jest serce moje, Psalm 131,

Rozwesel się wszystek świat, Panu w swej radości, Psalm66,

Błogosław nas, nasz Panie z miłosierdzia swego, Psalm67,

Do Pana mego gdym wołał, Psalm 120,

Piosnka a modlitwado Pana Boga,

Piosnka a modlitwa ośmnasta, Jonasa proroka, gdy był przez trzy dni w żywocie u wieloryba,

Piosnka dziewiąta, onej świętej krolowej Ester, w ktorej jest dziękowanie, iż Pan Bog wierne swe z dziwnych trudności wywodzić raczy,

Piosnka pierwsza, Mojżesza męża Bożego i Maryjej siostry Aaronowej,

Piosnka piąta, onej świętej paniej Anny,

Piosnka siodma, Judyt onej paniej świętej z Betulijej,

Błogosławiony mąż, Psalm 112.


Wszystkie utwory pochodzą z Psałterza i Kancjonału z melodiami wydanego w Krakowie u Macieja Wirzbięty, 1558


Źródło: UMNS/Parafia Ewangelicko-Augsburska Przemienienia Pańskiego Nowy Sącz-Stadło

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować