Nie mieli dokumentów umożliwiających legalny pobyt w Polsce. Dwoje cudzoziemców zatrzymanych w Nowym Sączu

Z uwagi na brak dokumentów umożliwiających legalny pobyt w Polsce, dwóch zatrzymanych wczoraj cudzoziemców musi wrócić do kraju pochodzenia.

Nie mieli dokumentów umożliwiających legalny pobyt w Polsce. Dwoje cudzoziemców zatrzymanych w Nowym Sączu

Wczoraj funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Tarnowie - realizując czynności służbowe w Nowym Sączu, tj. obszarze obejmującym terytorium działania Placówki - przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszym zatrzymanym był obywatel Indii, który przedstawił dokument pobytowy wydany przez władze Malty. Niestety, ten dokument został unieważniony przez organ wydający. Ponadto, ze względu na brak innego dokumentu pozwalającego na legalny pobyt w Polsce, Hindus został zatrzymany.

Natomiast funkcjonariusze Wydziału do Spraw Cudzoziemców KaOSG w Nowym Sączu zatrzymali obywatela Nepalu. Cudzoziemiec nie posiadał żadnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce. Okazało się, że Nepalczyk wjechał na terytorium Schengen na podstawie paszportu oraz maltańskiej wizy z możliwością jednokrotnego wjazdu. Mężczyzna oświadczył, że przybył do Polski na początku stycznia 2024 roku w celu podjęcia pracy. Niestety, nie zalegalizował swojego pobytu i przebywał w Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie przez 105 dni.

W wyniku przeprowadzonych działań, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wobec Nepalczyka oraz Komendant Placówki SG w Tarnowie w stosunku do obywatela Indii wydali decyzje o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium państw Schengen przez 6 miesięcy.

Źródło: KaOSG

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować