Nielegalnie zatrudniali cudzoziemców. Grozi im do 30 tys. zł grzywny

Nielegalnie zatrudniali cudzoziemców. Grozi im do 30 tys. zł grzywny

W czwartek funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Tarnowie oraz funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej z siedzibą w Gorlicach PSG zakończyli kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności oraz powierzania wykonywania pracy przez cudzoziemców.

 

Strażnicy graniczni z Tarnowa sprawdzili w Proszowicach pracowników jednej z firm, zajmujących się zagospodarowywaniem terenów zielonych. Ujawnili Polaka, który powierzył nielegalne wykonywanie pracy 3 obywatelom Ukrainy. Cudzoziemcy nie posiadali wymaganego przepisami zezwolenia na pracę, a  jeden z nich nie zawarł umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawnej.

 

Polak popełnił wykroczenie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W wyniku przeprowadzonej kontroli ujawniono również pracowników kontrolowanej spółki -  trzech obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie wykonywali pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu. Wobec obywateli Ukrainy zostaną wszczęte postępowania w sprawie o wykroczenie a ich dane zostaną umieszczone w bazach danych Straży Granicznej.

 

Natomiast funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej z Gorlic w m. Szymbark kontrolą objęli Polaka, który jak się okazało nielegalnie zatrudniał ob. Ukrainy. 47-letni cudzoziemiec wykonywał prace ogólnobudowlane bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę, czym popełnił wykroczenie z art. 120 ust. 2 wspomnianej powyżej ustawy. Obywatela Ukrainy zatrzymano.

 

Wobec cudzoziemca Komendant Placówki Straży granicznej w Tarnowie wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu i orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 1 roku. Ponadto za popełnione wykroczenie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obywatela Ukrainy pouczono zgodnie z art. 41 Kodeksu Wykroczeń.

 

Wobec obydwu pracodawców zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za zatrudnianie cudzoziemców wbrew przepisom przewidziana jest kara grzywny nawet do 30 tys. złotych. 

 

Źródło i fot. KaOSG

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować