Pogoda - Sądeckie.pl27

Dzisiaj jest: 27. 01. 2021
Do końca roku: 338 dniDane WIOŚ

Nowelizacja przepisów prawa gospodarczego - "dobra zmiana" dla małych i średnich przedsiębiorstw

Nowelizacja przepisów prawa gospodarczego - "dobra zmiana" dla małych i średnich przedsiębiorstw

Prezydent podpisał nowelizację niektórych ustaw wprowadzająca uproszczenia dla przedsiębiorców przygotowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Łącznie w życie wejdzie około 50 zmian, które w pierwotnym zamyśle ustawodawcy mają uprościć przedsiębiorcom codzienne formalności. 

 

Zdaniem autorów nowelizacji przepisy pozwolą przedsiębiorcom sporo zaoszczędzić, bo łącznie ok. 4 mld zł w ciągu 10 lat ich obowiązywania. Niemniej jaki będzie rzeczywisty wpływ przepisów na przedsiębiorczą codzienność, dowiemy się dopiero wtedy, gdy nowe prawo zacznie być stosowane – przez organy, sądy i samych przedsiębiorców. 

 

Większość zmian wejdzie w życie od 2019 r. W 2020 r. zostanie poszerzona kategoria „małego podatnika”. Nowelizacja jest związana głównie z przepisami podatkowymi. Do głównych zmian należy możliwość wliczenia wartości małżonka w koszty uzyskania przychodu oraz rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln złotych za jednym razem. 

 

Co ciekawe, zostaną zniesione okresowe szkolenia BHP (obowiązkowe) dla ok. 7 mln pracowników najmniej wypadkowych branż. Pracodawca będzie miał w tym zakresie prawo, a nie obowiązek, przeprowadzania szkoleń. Nowelizacja wprowadza jednak pewne restrykcje, np. skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT do 90 dni. Obecnie termin ten wynosi jeszcze 150 dni.  

 

Prawdopodobnie najistotniejszą zmianą będzie jednak rozszerzenie kategorii „małego podatnika”. Ten status od 1 stycznia 2020 r. uzyskają przedsiębiorcy, których próg sprzedaży wyniesie maksymalnie 2 mln euro. Obecnie próg sprzedaży jest równy 1,2 mln euro. Posiadanie statusu „małego podatnika” zapewnia szereg uprawnień, w tym m.in.:
- ułatwienia w zakresie amortyzacji środków trwałych 
- mniejszą częstotliwość uiszczania zaliczek na PIT
- mniejszą częstotliwość regulowania zaliczek na CIT
- niższe opodatkowanie CIT
Wiąże się to z mniejszymi uciążliwościami związanymi z formalnościami podatkowymi, które wielu przedsiębiorcom spędzają sen z powiek. Nie chodzi tu jedynie o ilość wykonywanych przelewów. Przedsiębiorcy mają również obowiązek składania deklaracji podatkowych.

 

Co do formularzy deklaracji podatkowych nowelizacja również wprowadza zmiany. Formularze podatków lokalnych zostaną ujednolicone. Obecnie w różnych gminach są stosowane różne formularze, co utrudnia przedsiębiorcom dopełnianie formalności. Do lokalnych podatków należą m.in. podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych. 

 

Część zmian dotyczy podatku od dochodów osób prawnych. Od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych przedsiębiorcy nie będą zobowiązani płacić podatku.  Zwolnienie podatkowe obejmie również odszkodowanie przeznaczone na odtworzenie zniszczonego majątku przedsiębiorstwa, z wyjątkiem samochodu osobowego.

 

Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z niektórych obowiązków informacyjnych, a także z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów na potrzeby rozliczania podatku dochodowego. Zatwierdzone sprawozdania finansowe będą przechowywane do 5 lat – obecnie obowiązek ten nie jest ograniczony terminem. 

 

Nowelizacja wprowadzi zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych (tryb obiegowy podejmowania wszystkich uchwał przez wspólników sp. z o.o., reguły zwrotu zaliczek pobranych na poczet dywidendy) oraz w Kodeksie Cywilnym (dookreślenie skutków prawnych czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji podmiotu gospodarczego).

 

Na tym jednak nie koniec – resort przedsiębiorczości i technologii pracuje nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego odmiany spółki akcyjnej – tzw. prostej spółki akcyjnej, która będzie uregulowana w osobnej ustawie, zamiast w Kodeksie Spółek Handlowych. Trwają również prace nad nowym brzmieniem ustawy Prawo zamówień publicznych i nad rozwiązaniami dotyczącymi ograniczenia zatorów płatniczych – oby tylko propozycje były jak najdalsze od socjalistycznej koncepcji gospodarki. 

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować