Nowy Sącz: Bezpłatna rehabilitacja ruchowa dla osób od 40 roku życia

Prezydent Miasta Ludomir Handzel zaprasza mieszkańców Nowego Sącza od 40 roku życia do skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji .

Nowy Sącz: Bezpłatna rehabilitacja ruchowa dla osób od 40 roku życia

W ramach zadania odbędzie się konsultacja fizjoterapeuty, który w oparciu o wywiad na temat dolegliwości bólowych, przebytych i aktualnych chorób dobierze dla uczestnika odpowiednie zabiegi rehabilitacyjne w celu poprawy związanej ze zdrowiem jakości życia.

Nie jest wymagane skierowanie.

Wymagana jest zgoda uczestnika na udział w zadaniu publicznym.


Gdzie będą realizowane zabiegi?

Miejsce realizacji zadania ( a więc konsultacja fizjoterapeutyczna oraz zabiegi rehabilitacyjne) to przychodnia ARTMED ul. Barska 63/1 w Nowym Sączu.

Zadanie obejmuje wykonanie bezpłatnie łącznie dziewięć zabiegów dla uczestnika zadania spośród dostępnych zabiegów wyszczególnionych w katalogu zabiegów.

Fizjoterapeuta poinformuje o wskazanych zabiegach oraz o przeciwskazaniach do danego zabiegu, przeprowadzi edukację ustaną na temat urazów, prewencji upadków, udzieli wskazówek na temat zdrowego stylu życia, ćwiczeń możliwych do wykonania

w domu, sposobie postępowania w celu redukcji dolegliwości bólowych.

Zabiegi będą wykonane w trzy lub pięcio dniowym cyklu zabiegowym zgodnie z terminami wyznaczonymi przez przychodnię realizującą zadanie publiczne, z tym że nie później niż do16.12.2023 r.


Jak się zarejestrować?

Rejestracja telefoniczna prowadzona jest od dnia 30.10.2023 r. do wyczerpania limitu miejsc pod nr telefonu: 664 714 093 w godzinach od 7 do 20,

bądź rejestracja osobista : w Przychodni ARTMED przy ul. Barskiej 63/1 w Nowym Sączu.

W pierwszej kolejności rejestrowani są pacjenci którzy stawią się w przychodni osobiście. Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia.


Na jakie zabiegi można liczyć?

- Głęboka stymulacja elektromagnetyczna (wybrane wskazania: rwa kulszowa, rwa barkowa, zamrożony bark, stany przeciążeniowe mięśni, zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa i stawów obwodowych, uszkodzenie nerwów obwodowych, stany pourazowe (zwichnięcia, skręcenia),zaniki mięśniowe, dysfunkcje układu moczowo-płciowego.

- Fala uderzeniowa (wybrane wskazania: ostroga piętowa, łokieć tenisisty, kolano skoczka, zespół pasma biodorowo-piszczelowego, zespól bolesnego barku, zapalenie ścięgna Achillesa)

- Pneumatyczna stymulacja układu krążenia kończyn dolnych lub górnych tzw. BOA ( wybrane wskazania: obrzęki i zastoje limfatyczne, obrzęki po wycięciu węzłów chłonnych, stany pourazowe, nadwaga i otyłość, neuropatie)

- Interaktywny system terapii ręki z wykorzystaniem biofeedbacku ( wybrane wskazania: udar mózgu, urazy kręgosłupa szyjnego urazy ośrodkowego układu nerwowego, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, uszkodzenie nerwów obwodowych kończyny górnej, stany pourazowe w obrębie nadgarstka i ręki, stany pooperacyjne w obrębie nadgarstka i ręki)

- Ćwiczenia z wykorzystaniem bieżni antygrawitacyjnej ( wybrane wskazania: stany pooperacyjne kończyn dolnych np. endoprotezoplastyka, artroskopia, stanypourazowe np. złamania, zwichnięcia, skręcenia , schorzenia neurologiczne wymagające redukcji chodu np. po udarze mózgu, uszkodzenia rdzenia kręgowego, nadwaga, otyłość,kształtowanie wydolności tlenowej).

- Laser wysokoenergetyczny (wybrane wskazania: zespół bolesnego barku, łokieć tenisisty/golfisty, zapalenie rozcięcia podeszwowego, zapalenie kaletki maziowej, zwichnięcia, skręcenia, zespół ciaśni nadgarstka, blizny),

- Indywidualna praca z pacjentem z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych ( wybrane wskazania: stany pourazowe np. złamania, zwichnięcia, skręcenia, stany pooperacyjne aparatu ruchu np. artroskopia, endoprotezoplastyka, zespoły bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych, wady postawy, udar mózgu, uraz czaszkowo mózgowy, mózgowe porażenie dziecięce , stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe, polineuropatie, choroba Parkinsona, zapalenie rdzenia kręgowego, choroby nerwów obwodowych, schorzenia kardiologiczne np. stan po zawale serca, choroba niedokrwienna serca, schorzenia pulmonologiczne, rekonwalescencja po zabiegach chirurgicznych, aktywizacja pacjentów geriatrycznych).

- Dekompresja kręgosłupa ( wybrane wskazania: zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa przewlekły ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa, przewlekły ból odcinka szyjnego kręgosłupa, dyskopatie, skoliozy, choroby zwyrodnieniowe stawów obwodowych, bark zamrożony, napięcie mięśni, stenoza kanału kręgowego).


Jakie dokumenty zabrać ze sobą?

Na konsultację fizjoterapeutyczną osoby zapisane proszone są o przyjście z dowodem osobistym. Jeśli w dokumencie tożsamości nie ma wskazanego miejsca zamieszkania, pacjent zobowiązany jest do okazania pracownikowi przychodni innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania np. Karta Nowosądeczanina, prawo jazdy lub inny dokument, zawierający miejsce zamieszkania w celu weryfikacji uprawnienia do bezpłatnych badań profilaktycznych.

Zadanie jest w całości finansowane ze środków Miasta Nowego Sącza.


Źródło: UMNS, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować