Nowy Sącz: Prezydent zaprasza wystawców do udziału w Nowosądeckim Jarmarku Wielkanocnym 2024

Prezydent Ludomir Handzel serdecznie zaprasza wystawców do udziału w Nowosądeckim Jarmarku Wielkanocnym 2024, który odbędzie się w dniach 22 - 24 marca na płycie nowosądeckiego rynku.

Nowy Sącz: Prezydent zaprasza wystawców do udziału w Nowosądeckim Jarmarku Wielkanocnym 2024

Szczególne zaproszenie kierowane jest do wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych, artystycznych i produktów spożywczych, gastronomii, a także dla sprzedawców asortymentu o charakterze wielkanocnym.


Warunkiem udziału w Jarmarku jest:

  • wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w sposób czytelny i kompletny
  • dostarczenie do dnia 8 marca 2024 r. wypełnionego i podpisanego Formularza za pomocą jednego z następujących trybów: osobiście (dziennik podawczy pok. nr 9) lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Nowego Sącza z dopiskiem na kopercie „Formularz zgłoszeniowy Nowosądecki Jarmark Wielkanocny”, a także elektronicznie na adres e-mail: jpasiut@nowysacz.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza)
  • uzyskanie od Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w formie telefonicznej, pisemnej lub mailowej


Wszelkie szczegóły dot. wydarzenia zawarte są w Regulaminie Nowosądeckiego Jarmarku Wielkanocnego, przyjętym Zarządzeniem Nr 82 /2024 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 6 lutego 2024 r.


Regulamin Nowosądeckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz Formularz Zgłoszeniowy do pobrania tutaj.


Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować