Pogoda Nowy Sącz

9

Dzisiaj jest: 09. 08. 2022 Dni od początku roku: 220 Dni do końca roku: 144
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Nowy Sącz z dofinansowaniem na modernizację 4 przejść dla pieszych

Nowy Sącz z dofinansowaniem na modernizację 4 przejść dla pieszych

Pojawią się tam, gdzie dotychczas ich nie było. Te, które już funkcjonowały, będą modernizowane lub rozbudowywane. Część zostanie doświetlona. Przejścia dla pieszych – to im premier Mateusz Morawiecki poświęcił szczególną uwagę w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rządowe dofinansowanie w Małopolsce obejmie 116 przejść dla pieszych, a do gminnych i powiatowych zarządców dróg trafi blisko 10,2 mln złotych.

W ramach ogłoszonego w marcu 2021 r. naboru dofinansowanie przyznano dla 1 714 zadań, w tym 910 na drogach powiatowych oraz 804 na drogach gminnych. Łączna wartość wsparcia dla zatwierdzonych wniosków to 239,5 mln zł, co pozwoli na modernizację blisko 2,6 tys. przejść dla pieszych.


Na liście małopolskich zadań, które dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego otrzymały dofinansowanie, są:
  • 42 zadania powiatowe z dofinansowaniem w wysokości 5 755 246 zł – zadania te dotyczą 55 przejść dla pieszych, z czego 15 to przejścia nowo projektowane, a 40 – istniejące;
  • 42 zadania gminne z dofinansowaniem w wysokości 4 414 693 zł – zadania te dotyczą 61 przejść dla pieszych, z czego 15 to przejścia nowo projektowane, a 46 – istniejące.

Łącznie zatem zostaną zrealizowane 84 projekty obejmujące 116 małopolskich przejść dla pieszych. W tej liczbie jest 30 zupełnie nowych przejść. Dofinansowanie przyznane małopolskim samorządom przez premiera Mateusza Morawieckiego łącznie wyniesie 10 169 939 zł, stanowiąc 80% wartości wszystkich projektów (13 724 444,47 zł).


Spośród zadań powiatowych najwyższa kwota dofinansowania – 600 tys. zł – została przyznana na jedno z zadań powiatu suskiego polegające na budowie trzech przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1700K z drogą powiatową nr 1698K w miejscowości Pewelka.


Porównywalna kwota – 594 757 zł – trafi na jedno z zadań powiatu olkuskiego. Będzie ono polegało na przebudowie trzech przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną – ul. Nową w miejscowości Bukowno.


Listę zadań powiatowych otwiera jeden z trzech projektów miasta Nowy Sącz obejmujący 4 istniejące przejścia dla pieszych i przebudowę drogi powiatowej nr 1600K w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulicy Paderewskiego – Tarnowska i Rybacka w Nowym Sączu (dofinansowanie w wysokości 223 987 zł).


Z kolei najwyższe dofinansowanie wśród zadań gminnych otrzyma projekt gminy Bukowno. Kwota 508 tys. zł z RFRD zostanie przeznaczona na przebudowę czterech przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Pocztową w miejscowości Bukowno.


Po 320 tys. zł trafi na dwa zadania gminy Myślenice. Każde z nich obejmuje przebudowę 4 przejść dla pieszych w Myślenicach.


Listę zadań gminnych otwiera projekt gminy Tokarnia polegający na budowie przejścia dla pieszych w Tokarni (dofinansowanie 30 317 zł).


Przypominamy, że jeszcze do 2 sierpnia można składać wnioski w ramach naboru uzupełniającego na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Gminy oraz powiaty mogą aplikować o pozyskanie środków na dofinansowanie, którego maksymalny poziom wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, przy czym kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania (przejścia dla pieszych) wynosi maksymalnie 200 tysięcy złotych.


Samorządy mogą składać wnioski na zadania obejmujące budowę nowego przejścia dla pieszych lub rozbudowę/przebudowę istniejących przejść oraz działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia, w ramach drogi publicznej (powiatowej lub gminnej).


Inwestycje mogą dotyczyć przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, w ciągu dróg powiatowych i gminnych oraz przejazdów dla rowerzystów połączonych lub zlokalizowanych bezpośrednio przy przejściach dla pieszych. Obszar inwestycji może sięgać nawet do 100 m, obejmując teren dojścia do przejścia dla pieszych i odcinków drogi po obu stronach.


Więcej informacji na stronie: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13158


Źródło: MUW, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować