Pogoda Nowy Sącz

9

Dzisiaj jest: 09. 08. 2022 Dni od początku roku: 220 Dni do końca roku: 144
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

O uproszczonej restrukturyzacji podczas debaty w Krynicy-Zdroju

O uproszczonej restrukturyzacji podczas debaty w Krynicy-Zdroju

Trzydniowa (1-3 września) konferencja CYBERSEC była miejscem dyskusji na temat szans i wyzwań stojących przed Europą Środkowo-Wschodnią. Poruszane zostały sprawy związane m.in. z cyberbezpieczeństwem, wymiarem sprawiedliwości i gospodarką.

Wiceminister Marcin Warchoł wziął udział w debacie „Restrukturyzacja nie musi być reanimacją”. Wśród panelistów byli też prof. Mirosław Pawełczyk z Uniwersytetu Śląskiego, sędzia Emil Szczepanik z Ministerstwa Sprawiedliwości, mecenas Paweł Tymczyszyn z Kancelarii Prawnej Temis oraz radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara.

Ministerstwo Sprawiedliwości stara się ułatwiać działalność przedsiębiorcom. Wraz z Tarczą antykryzysową wprowadziliśmy uproszczenia w postępowaniach restrukturyzacyjnych, które świetnie się sprawdziły. Upadłość powinniśmy traktować jako chwilowy epizod przed dalszym rozwojem firmy – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podczas Forum Cybersec w Krynicy Zdroju.

Przepisy dotyczące uproszczonej restrukturyzacji wprowadzone w Tarczy antykryzysowej związanej z pandemią, będą obowiązywać od grudnia 2021 r. na stałe. Dzięki zmianom przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości restrukturyzacja staje się szybsza, tańsza i chroni firmy przed bankructwem. Kolejny etap to reforma sądów restrukturyzacyjnych.

Specjalistyczne sądy

Przedsiębiorcy przyznają, że są to dobre przepisy – ocenił wprowadzenie uproszczonej restrukturyzacji prof. Mirosław Pawełczyk. Zaapelował o rozszerzenie systemu wsparcia przedsiębiorców po okresie zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, które upływa po 4 miesiącach. W podobnym tonie wypowiedział się Karol Tatara. Uznał przepisy o uproszczonej restrukturyzacji za świetne rozwiązanie.

Wprowadziliśmy optymalne rozwiązania w zakresie przepisów prawnych – mówił sędzia Emil Szczepanik. Restrukturyzację ułatwi informatyzacja postępowań, co nastąpi przez wdrożenie od 1 grudnia br. Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Potrzebne są zmiany w strukturze sądów zajmujących się postępowaniami restrukturyzacyjnymi. Mam na myśli specjalizację i rozdzielenie uprawnień między sędziów sądów rejonowych i okręgowych w zakresie restrukturyzacji. Restrukturyzację należałoby przenieść do sądów okręgowych, a sądom rejonowym pozostawić upadłość konsumencką. Wraz z planowanym spłaszczeniem struktury sądów można poszukać rozwiązań w zakresie restrukturyzacji – podkreślił Marcin Warchoł.

W ocenie wiceministra należy położyć większy nacisk na praktyczne doświadczenie doradców restrukturyzacyjnych. – Sama wiedza teoretyczna nie wystarczy. Doradca musi mieć wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i biznesu, stąd rozważamy wprowadzenie staży czy innych wymogów wobec doradców – mówił.

Proste procedury

Przedsiębiorstwo, które wpadło w tarapaty finansowe i chce odbudować równowagę finansową może samodzielnie otworzyć postępowanie naprawcze, bez konieczności występowania do sądu. Wystarczy obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. To podstawowe założenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę zawiesza egzekucję zobowiązań, których domagają się od niego wierzyciele, maksymalnie do czterech miesięcy i na czas zatwierdzenia przez sąd układu zawartego z wierzycielami. W tym okresie wierzyciele nie mogą wypowiadać istotnych dla przedsiębiorcy umów, m.in. umowy dzierżawy czy najmu nieruchomości. Czteromiesięczny okres zawarty w nowych przepisach daje dłużnikom czas na porozumienie się z wierzycielami.

Ochrona dłużników i wierzycieli

Uproszczona restrukturyzacja chroni nie tylko dłużników, ale i wierzycieli. Interesy wierzycieli są zagwarantowane poprzez zredukowanie ryzyka wyprowadzenia majątku z zadłużonej firmy. Dłużnik nie może podjąć poważniejszych czynności majątkowych bez zgody doradcy restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nadużyje swych praw, sąd będzie mógł uchylić skutki otwarcia postępowania ( uchylić zawieszenie egzekucji) i wtedy dłużnik utraci ochronę przed wierzycielami i będzie musiał zadbać o bieżące spłacanie długów. Wierzyciele będą też mogli żądać od niego odszkodowania.

Skuteczność przepisów

Nie potwierdziły się obawy, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będzie nadużywane przez nieuczciwych dłużników na szkodę wierzycieli. Nowe regulacje pomogły za to wielu przedsiębiorcom. Potwierdzają to liczby. W pierwszej połowie br. otwarto 724 postępowań restrukturyzacyjnych w oparciu o nowe regulacje i tylko 157 według obowiązujących wcześniej przepisów. Dla porównania, w 2020 r. w tym samym okresie rozpoczęto w sumie 252 postępowań restrukturyzacyjnych. Z nowych rozwiązań korzystają nie tylko spółki, ale również np. wielu rolników i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których wcześniej restrukturyzacja była praktycznie niedostępna. Dane te dowodzą ogromnej potrzeby tego typu rozwiązań. Dlatego uproszczona restrukturyzacja od 1 grudnia br. wejdzie na stałe do prawa gospodarczego. Zacznie obowiązywać wraz z nowoczesnym Krajowym Rejestrem Zadłużonym.

Cyfryzacja postępowania

Wnioski i dokumenty, tak w postępowaniu upadłościowym jak restrukturyzacyjnym, będą składane drogą elektroniczną. To znacznie usprawni procedury, a także komunikację z sądem.

Składanie wniosków elektronicznych będzie obowiązkowe tylko dla firm, a m.in. dłużnicy w upadłości konsumenckiej będą mogli nadal składać wnioski na papierze lub ustnie w biurze podawczym każdego sądu.

Ważnym elementem cyfryzacji postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego będzie Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zapewni on pełną ochronę praw wierzycieli i innych uczestników postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.


Źródło: MS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować