Pogoda - Sądeckie.pl

20

Dzisiaj jest: 20. 09. 2021 Do końca roku: 102 dni
Jakość Powietrza

Obwodnica Chełmca coraz bliżej

Obwodnica Chełmca coraz bliżej

Do Dziennika Urzędowego UE wysłane zostały dokumenty dotyczące wszczęcia postępowania przetargowego na budowę obwodnicy Chełmca, w ciągu DK28. Obwodnica ta ominie także od północnego – zachodu Nowy Sącz.

Zakres budowy obwodnicy Chełmca

Od wykonawcy wyłonionego w przetargu oczekiwane jest wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej GP wraz z budową obiektów inżynierskich ( 2 mosty i dwa wiadukty), przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej.


Trzeba przebudować wlot ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 (ul. Limanowskiej) i drogi powiatowej nr 1583K, a także rondo na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K , w ciągu ul. Marcinkowickiej.


Zaprojektowana jest również: rozbudowa dróg gminnych, ulic: Batalionów Chłopskich, Leśna i Węgrzynek, budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory).


Celem budowy obwodnicy, jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa

Nowa obwodnica ma się przyczynić do tego poprzez przejęcie ruch tranzytowego z dotychczasowego przebiegu DK28, poprawić przepustowość drogi oraz uzupełnić obwodnicę Nowego Sącza, łącząc wybudowane odcinki Obwodnicy Północnej oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza.


Poprowadzona po nowym śladzie obwodnica, w północnej części Chełmca, ominie jego centrum i umożliwi połączenie sieci dróg krajowych nr 28 i 75 w północno-zachodniej części Nowego Sącza.


Przyczyni się to do poprawy istniejących warunków komunikacyjnych występujących na terenie gminy Chełmiec oraz na odcinku dojazdu do trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego. Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.


Krok po kroku do budowy, jakie będą etapy budowy

Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym.


W listopadzie 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a 1 grudnia 2020 r. został złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (ZRID). Nadszedł czas na ogłoszenie przetargu, by wyłonić wykonawcę inwestycji.


Roboty przewidziane są w latach 2022 – 2023.


Źródło: GDDKiA

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować