Od 26 października ruszają kolejne zapisy na bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia

Od 26 października ruszają kolejne zapisy na bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia

Od 26 października br. ruszają kolejne zapisy na bezpłatne szczepienia przeciw grypie w ramach programu „Zdążyć przed grypą”- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia.”

Z bezpłatnych szczepień finansowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza mogą skorzystać mieszkańcy Nowego Sącza w wieku od ukończenia 60 lat do 75 roku życia (przed ukończeniem 75 lat). Zapisy na szczepienia prowadzone będą przez Realizatora Programu tj. Centrum Medyczne „Batorego” Sp. z o.o.  Al. Batorego 77 w Nowym Sączu - wyłącznie pod numerem telefonu 537 982 935, w dni robocze w godzinach od 11.00 do 14.00 do wyczerpania limitu szczepień - decyduje kolejność zgłoszenia.

Szczepienia wykonywane będą w Centrum Medyczne „Batorego” Sp. z o. o. Al. Batorego 77 w Nowym Sączu. 

W przeddzień planowanego szczepienia, pracownik przychodni skontaktuje się z zapisanym na szczepienie mieszkańcem Nowego Sącza (pod podanym podczas zapisu numerem kontaktowym) w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. W dniu  szczepienia, beneficjent programu zobowiązany będzie do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jeśli w dokumencie tożsamości nie ma wskazanego miejsca zamieszkania, pacjent zobowiązany jest do okazania pracownikowi przychodni innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania np. Karty Nowosądeczanina lub pierwszej strony formularza PIT złożonego za ubiegły rok (w przypadku składania deklaracji PIT drogą elektroniczną prosimy także o okazanie potwierdzenia złożenia deklaracji, tzw. UPO) lub inny dokument, zawierający miejsce zamieszkania w celu weryfikacji uprawnienia do bezpłatnych szczepień przeciw grypie.

Prosimy o stosowanie zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 obowiązujących na terenie przychodni realizującej program szczepień przeciw grypie. Wymagane będzie, aby każdy uczestnik programu przyszedł na teren przychodni w maseczce ochronnej, dezynfekował ręce i zachowywał odpowiedni dystans społeczny. Pacjenci będą umawiani indywidualnie, na określoną godzinę, tak aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób.

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz w miejscu wykonywania szczepienia.

Pacjenci będą szczepieni szczepionką  Vaxigrip Tetra, zarejestrowaną na obecny sezon epidemiczny 2020/2021.

Informacja o szczepieniach przeciw grypie – poza programem szczepień finansowanych przez Miasto Nowy Sącz

Zgodnie z Obwieszeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 września 2020 r. szczepienia przeciw grypie na podstawie recepty są refundowane w wysokości 50 % dla:

  • dzieci w wieku od 3 do 5 lat,
  • dorosłych, do 65 roku życia z chorobami współistniejącymi np. z chorobami metabolicznymi, cukrzycą, kardiologicznymi, oddechowymi ( np. astma oskrzelowa) po transplantacjach,
  • kobiet w ciąży,
  • dorosłych od 65 roku życia do 75 roku życia.

Osoby, które ukończyły 75 lat mają prawo do bezpłatnych szczepień finansowanych przez NFZ na podstawie recepty wystawionej przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Warto przypomnieć, że w Polsce można dostać e-receptę, dlatego osoby które  mają ukończone 75 lat prosimy o kontakt ze swoim lekarzem rodzinnym.

 

Źródło: UMNS, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować