Pogoda - Sądeckie.pl

30

Dzisiaj jest: 30. 11. 2021 Do końca roku: 31 dni
Jakość Powietrza:

Od 4 listopada tańsze ścieki, woda bez zmian

Od 4 listopada tańsze ścieki, woda bez zmian

4 listopada 2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa Sądeckich Wodociągów. Zakłada ona obniżenie ceny za ścieki i pozostawienie ceny za wodę na dotychczasowym poziomie.

Około 90 procent spółek miejskich złożyło wnioski o podwyższenie cen za metr sześcienny dostarczanej wody i metr sześcienny odbieranych ścieków. Wśród nielicznych, którzy ceny obniżają lub utrzymują jest spółka Sądeckie Wodociągi.


Zgodnie z obowiązującym prawem taryfa obejmuje okres trzech lat i określa ceny za wodę i ścieki z podziałem na trzy roczne, następujące po sobie okresy.


W pierwszym okresie (od 4 listopada 2021 r. do 3 listopada 2022 r.) cena za metr sześcienny wody pozostała na poziomie obowiązującym dotychczas (8,04 zł brutto), a cena za metr sześcienny odbieranych ścieków została obniżona do poziomu 8,74 zł brutto.


W drugim okresie obowiązywania taryfy (od 4 listopada 2022 r. do 3 listopada 2023 r.) cena za metr sześcienny wody wyniesie 8,38 zł brutto, a cena za metr sześcienny ścieków – 8,92 zł brutto. W trzecim okresie (od 4 listopada 2023 r. do 3 listopada 2024 r.) nastąpi obniżenie cen taryfowych, które wyniosą – 8,13 zł brutto za metr sześcienny wody i 8,81 zł brutto za metr sześcienny ścieków.


Jak podkreśla prezes Tadeusz Frączek uniknięcie podwyżek nie było łatwe ze względu na znaczący wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa niezależnych od spółki takich jak: ceny energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej, czy ceny materiałów i usług budowlanych.


Mimo, że są to czynniki w istotny sposób wpływające na taryfę, to dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce optymalizacji kosztów i inwestowaniu w technologie redukujące koszty mogliśmy zminimalizować ich wpływ – wyjaśnia.


Taryfa wchodzi w życie z około 5-miesięczym opóźnieniem. Ma to związek z działaniami prezydenta Nowego Sącza. Ludomir Handzel odwołał się od decyzji, która taryfę zatwierdziła.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdził taryfy Sądeckich Wodociągów już 9 czerwca 2021 roku. Prezydent Nowego Sącza pismem z 21 czerwca 2021 roku złożył odwołanie do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) w Warszawie. Ludomir Handzel zaskarżył decyzję w całości. 15 października 2021 roku KZGW uznał, że ocena zgromadzonego materiału dawała „podstawę do zatwierdzenia taryfy”, a odwołanie prezydenta Nowego Sącza odrzucił w całości, nie zgadzając się z jego argumentacją. Taryfa wchodzi w życie 4 listopada 2021 r. 


Źródło: SW

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować