Odtworzono krzyż pomnikowy na cmentarzu wojennym w Starej Wsi Golcowie

W dniu 20 grudnia 2023 miał miejsce oficjalny odbiór zadania pn. " Odtworzenie krzyża pomnikowego i niezbędne prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 369 w Starej Wsi Golcowie”.

Odtworzono krzyż pomnikowy na cmentarzu wojennym w Starej Wsi Golcowie

W odbiorze wzięli udział: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Zastępca Wójta Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, Wojciech Korabik kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa, Przemysław Sołtys sprawujący nadzór inwestorski nad zadaniem, Ryszard Piszczek sołtys wsi Stara Wieś Wola, radni gminy Limanowa Iwona Wojak-Ćwik oraz Bogusław Pazdur jak również lokalni historycy Karol Wojtas i Damian Król oraz właściciel firmy wyłonionej podczas postępowania przetargowego realizującej zadanie Tomasz Kościółek - firma KAM-BUD, Paszyn 436, 33-326 Mogilno.


Wartość zadania opiewała na kwotę 189.535,47 złotych brutto.


Przypominamy, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozpatrzył pozytywnie wniosek złożony przez Gminę Limanowa w ramach programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju".


Na realizację zadania pn.: Odtworzenie krzyża pomnikowego i niezbędne prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 369 w Starej Wsi Golcowie" zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 160 000,00 zł.


"Ta inwestycja ma dla Nas szczególną wagę, Cmentarz wojenny nr 369 w Starej Wsi Golcowie ma duże znaczenie kulturalne w gminie Limanowa. Jest to jedyny cmentarz wojenny, który znajduje się na terenie gminy. Uczniowie miejscowych szkół cyklicznie odwiedzają cmentarz, kształtując w sobie elementy wychowania patriotycznego. Nieopodal cmentarza przebiega niebieski szlak turystyczny, jeden ze szlaków wiodących przez Beskid Wyspowy, którym w ciągu roku bardzo tłumnie wędrują turyści, nie tylko z naszego regionu." - podkreśla Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut - mieszkańcy wielokrotnie prosili mnie o interwencję w sprawie przywrócenia krzyża i renowacji cmentarza. Jestem szczęśliwy że udało nam się zakończyć tak ważną i niełatwą w wykonaniu inwestycję. Chciałem podziękować wykonawcy, że podjął się realizacji tego zadania i wykonał go w sposób należyty. Bardzo zależało mi, by cmentarz odzyskał swój pierwotny wygląd, nadając wyższą rangę historycznym wydarzeniom i przyczyniając się do wzrostu świadomości oraz patriotyzmu wśród mieszkańców."


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury -państwowego funduszu celowego.


Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować