Ostatnia sesja w Grybowie

Dzisiaj w Grybowie odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta. Na zaproszenie burmistrza Pawła Fydy wziął w niej udział m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk oraz radni powiatowi: Anna Radzik i Wiktor Obrzut.

Ostatnia sesja w Grybowie

Burmistrz Paweł Fyda przedstawił radnym i mieszkańcom dokonania ponad 5-letniej kadencji i podziękował samorządowcom za ich wsparcie w realizacji wielu inwestycji na terenie miasta. Starosta Marek Kwiatkowski powiedział o przedsięwzięciach zrealizowanych przez Powiat Nowosądecki, a wśród nich m.in.: remoncie 150 km dróg, budowie 32 km chodników, ponad 110 przejściach dla pieszych oraz o ponad 70 milionach złotych zainwestowanych w oświatę powiatową.

Wszystko to służy mieszkańcom całego Powiatu Nowosądeckiego i wpływa na jego rozwój – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Wpływa także na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego współpraca z burmistrzami i wójtami jest dla nas bardzo cenna, a cieszę się, że współpraca z burmistrzem Grybowa Pawłem Fydą była w tej kadencji bardzo dobra. Bardzo dziękuję!

Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować