Ostatnie metry do połączenia sieci kanalizacyjnej w Sowlinach i Łososinie Górnej

Pozostały do wykonania już ostatnie metry, które pozwolą uruchomić budowaną w ostatnich latach kanalizację sanitarną w Sowlinach i Łososinie Górnej.

Ostatnie metry do połączenia sieci kanalizacyjnej w Sowlinach i Łososinie Górnej

Z uwagi na zasadność i konieczność zmiany trasy sieci (rezygnacja z zaprojektowanej przepompowni ścieków, zlokalizowanej w pobliżu firmy Laskopol na rzecz grawitacyjnego spływu) inwestycja została podzielona na kilka etapów.

Aktualnie finalizowany jest etap 2, który po oddaniu do użytkowania pozwoli na uruchomienie całej wybudowanej do tej pory sieci.

Jest to niestety najtrudniejszy odcinek, obarczony przeszkodami terenowymi, prowadzony w pasie drogi wojewódzkiej gdzie kanalizacja jest zlokalizowana na tzw. żyletki w stosunku do istniejącej już infrastruktury technicznej. Samo wejście w teren pasa wojewódzkiego było możliwe dopiero teraz z uwagi na inne prace prowadzone w tym samym miejscu.

„ Bardzo dziękuję lokalnym przedsiębiorcą i mieszkańcom którzy zgodzili się na takie poprowadzenie sieci przez swoje nieruchomości – mówi Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut - zaraz po zakończeniu 2 etapu przystąpimy do dalszego wykonywania projektów kanalizacji w miejscach, o których zapomnieli nasi poprzednicy jak i skorygujemy częściowo zaprojektowaną sieć w Łososinie Górnej. W ten sposób powinno się udać wyeliminować kolejne dwie przepompownie, które mogą a w jednym przypadku nawet muszą, zostać zastąpione spływem grawitacyjnym z uwagi na brak dojazdu. Pozwoli to nie tylko wykonać mniej awaryjną sieć, ograniczyć koszty inwestycji ale obniżymy również ponoszone corocznie koszty funkcjonowania całego systemu gospodarki ściekowej zważając na to, że taka przepompownia wymaga zasilania w energię elektryczną i konieczne są jej cykliczne częste przeglądy. W długiej wieloletniej perspektywie zmniejsza to znacznie koszty funkcjonowania całego systemu komunalnego w gminie, które jak wiadomo ponosimy wszyscy jako mieszkańcy.

Mimo dodatkowego czasu na realizację powyższego zadania jestem przekonany, że poczynione na tym etapie wysiłki i optymalizacja działań zaowocują w przyszłości bezawaryjnością i tańszą eksploatacją sieci przynosząc wymierne korzyści dla Gminy i jej wszystkich mieszkańców."

Skanalizowanie Sowlin i Łososiny Górnej w ramach wykonywanego etapu 1 i 2 będzie kosztowało łącznie ponad 9,6 mln zł z czego pozyskane dofinansowanie zewnętrzne wynosi prawie 8 mln zł. Wykonawcą 1 większego etapu była firma TRANSWIERTEL sp. z o.o. z Tęgoborzy a drugi mniejszy, ale za to dużo trudniejszy, etap realizuje PHU ”INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski spółka jawna z Nowego Sącza. Obie te firmy wykazały się sporym doświadczeniem i wykonały roboty bardzo dobrej jakości mimo trudnych warunków. Nadzór nad pracami prowadzony jest siłami własnymi Urzędu Gminy Limanowa.

Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować