Podpisano aneks na roboty dodatkowe w budynku żłobka, przedszkola i stołówki w Brzeznej

Dnia 15 marca 2024 roku w Departamencie Funduszy Europejskich w Krakowie został podpisany aneks dotyczący robotów dodatkowych, który zwiększa dofinansowanie o kwotę 47 224,24 zł.

Podpisano aneks na roboty dodatkowe w budynku żłobka, przedszkola i stołówki w Brzeznej

Po uwzględnieniu tych dodatkowych środków, wartość inwestycji prezentuje się w następujący sposób:

Dofinansowanie: 930 725,76 zł

Wkład własny: 106 518,06 zł

Przypomnijmy, że Gmina Podegrodzie zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, o nazwie „Kompleksowa termomodernizacja obiektu żłobka, przedszkola i stołówki w miejscowości Brzezna, wraz z montażem instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)”. W ramach tego projektu przeprowadzono następujące prace:

  • Modernizacja kotłowni, w tym wymiana kotła z opału stałego na gazowy.
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.
  • Ocieplenie stropu oraz skosów pod dachem.
  • Wymiana stolarki okiennej.
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej.

Głównym celem tego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Projekt o numerze RPMP.04.03.02-12-0050/23 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować