Podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę drogi w Cieniawie

Umowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w Cieniawie została podpisana 19.01.2024 r. przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., którego Wiceprezesem Zarządu jest Pan Grzegorz Szczurek. Zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 294741 K w miejscowości Cieniawa, gmina Grybów w km 0+000,00 - km 0+390,00 kosztować będzie 2 188 189,21 zł.

Podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę drogi w Cieniawie

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dotyczy operacji typu 7.2.1 „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Czas realizacji wynosi 15 miesięcy od daty podpisania umowy.


Źródło: Gm. Grybów

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować