Podpisano umowę na przebudowę obiektu mostowego na granicy Limanowej i Starej Wsi

2 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie zadania drogowego o nazwie “Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000255 w km 1+670 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-Kamienica w miejscowości Stara Wieś wraz z przebudową jezdni i poboczy na dojazdach w m. Limanowa, Stara Wieś”.

Podpisano umowę na przebudowę obiektu mostowego na granicy Limanowej i Starej Wsi

W podpisaniu uczestniczyli:

  • Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga,
  • Wicestarosta Limanowski, Ewa Filipiak,
  • Marek Urbański, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej,
  • Księgowy Bogumił Król,
  • Przedstawiciel wykonawcy – Maciej Szkarłat, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej.

Inwestycja ma na celu likwidację bariery ograniczonego tonażu przejezdności przez obiekt mostowy (dotychczasowa nośność wynosiła 15 ton) oraz znaczną poprawę stanu technicznego obiektu. Zakres zadania obejmuje roboty rozbiórkowe, wzmocnienie płyty mostu, przebudowę wsporników mostowych, wykonanie ciągu pieszego, położenie nowej nawierzchni bitumicznej oraz montaż barier ochronnych.

W ramach odcinkowej przebudowy drogi powiatowej na dojazdach do mostu zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z wzmocnieniem geosiatką. Planowane są również likwidacja przełomów i zapadnięć, regulacja odwodnienia wzdłuż drogi, wykonanie zjazdów oraz modernizacja istniejących przejść dla pieszych poprzez oświetlenie dedykowanych przejść wraz z oznakowaniem drogowym.

Wartość wykonawcza zadania, zgodnie z ofertą, wynosi 2.884.084,00 zł brutto. Termin realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem umowy, to do 30 listopada 2024 roku.

Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 50% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.

Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Nowaczek ~ 2 tygodnie temu

1

Chłop na lewo wygląda jakby dopiero wstał z łózka po ciężkiej nocy.


Zaloguj sie aby komentować