Podpisano umowę na rozbudowę siedziby limanowskiego starostwa

29 maja br. podpisana została umowa na budowę obiektu administracyjno-usługowego przy ulicy Józefa Marka 9 w Limanowej.

Podpisano umowę na rozbudowę siedziby limanowskiego starostwa

Wykonawcą tego zadania jest Firma Usługowa „EKO-REM-BUD” Jan Cabak z Łabowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 8. Okres realizacji zadania to lata 2024–2026.

Przedmiot umowy obejmuje:

  • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami.
  • Roboty budowlane, w tym prace rozbiórkowe (np. instalacji kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej), wykonanie przyłączy (wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, telekomunikacyjnych itp.).
  • Budowę budynku administracyjno-usługowego.
  • Wykonanie niezbędnych instalacji i urządzeń.
  • Zagospodarowanie terenu.
  • Wyposażenie obiektu.

Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować