Podpisano umowy na modernizację dróg w Gminie Kamionka Wielka

Mieszkańcy gminy Kamionka Wielka mają powody do zadowolenia. W dniu dzisiejszym, tj. 28 lipca br., zostały zawarte dwie umowy na modernizację dróg rolniczych i gminnych w miejscowościach Mystków, Mszalnica i Kamionka Wielka.

Podpisano umowy na modernizację dróg w Gminie Kamionka Wielka

Umowy podpisał pan wójt Andrzej Stanek z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Nowym Sączu, które reprezentował Wiceprezes Zarządu Grzegorz Szczurek.


Zgodnie z umowami, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. zobowiązało się do modernizacji czterech dróg rolniczych:

 • droga „Oracze” w Mszalnicy,
 • droga „Góry Rachelowskie” w Kamionce Wielkiej,
 • droga „Srokówka” w Kamionce Wielkiej,
 • droga „Dziołek” w Kamionce Wielkiej.


Ponadto, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. przeprowadzi remont jedenastu dróg gminnych:

 • droga „Ugory” w Mystkowie,
 • droga o nr działki 537 w Mystkowie,
 • droga o nr działki 251/1 w Mystkowie,
 • droga „Kretówki” w Mszalnicy,
 • droga „Do Stacji” w Mszalnicy,
 • droga „Śmigajka” w Mszalnicy,
 • droga „Radeczkówka” w Mszalnicy,
 • droga „Za rzeką” w Mszalnicy-Zagórze,
 • droga „Rachelówka” w Kamionce Wielkiej,
 • droga o nr działki 205 w Kamionce Wielkiej,
 • droga o nr działki 1083 w Kamionce Wielkiej.


Planowane roboty to ważny krok w poprawie stanu dróg w gminie. W sierpniu rozpoczną się prace nad profilowaniem i oczyszczaniem nawierzchni asfaltowej, która zostanie następnie pokryta warstwą betonu asfaltowego.


Prace obejmują także odtworzenie poboczy i poprawę odwodnienia. Przewidywany termin zakończenia prac to 29 września. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli korzystać z lepszych i bezpieczniejszych dróg.


Remont dróg jest możliwy dzięki staraniom pana Andrzeja Stanka, który pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.


Łączny koszt zadania to 405 699,08 zł, z czego 150 000,00 zł pochodzi z dotacji. Koszt remontu dróg gminnych to 644 094,46 zł. To inwestycja, która przyniesie korzyści dla całej społeczności.


Źródło: Gm. Kamionka Wielka

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować