Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Miasta Grybów

Jak informuje burmistrz Miasta Grybów Paweł Fyda na terenie miasta zostaje wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Miasta Grybów

Zarządzenie nr RM-SO.0050.76.2023 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) , art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478), art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 122) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ze względu na zaistniałą sytuację meteorologiczną i hydrologiczną ogłaszam stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Miasta Grybów.

§ 2.

Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2023 r. od godziny 20.00 do odwołania.

§ 3.

Zwołuję Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz wprowadzam całodobowe dyżury w Urzędzie Miejskim w Grybowie do odwołania.

§ 4.

W ramach wprowadzonego pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności:

utrzymywać sprzęt i wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych w bezpośredniej gotowości do użycia,

monitorowanie zagrożonych terenów oraz poziomu wód w rzece Biała Tarnowska oraz jej dopływach – w przypadku ich zwiększenia wprowadzony zostanie alarm przeciwpowodziowy,

zapewnić gotowość sił i środków przeciwpowodziowych do ich niezwłocznego użycia,

uruchomić przeciwpowodziową akcję ratowniczą w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia oraz mienia na obszarze Miasta Grybów,

podjęcia innych działań wynikających z Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Miasta Grybów,

informować na bieżąco o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Grybów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Źródło: Miasto Grybów

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować