Policja wyjaśnia jak skasować punkty za przewinienia drogowe

Od 17 września 2023 roku, punkty karne są usuwane po roku, ale ważne jest, że nadal liczy się od daty opłacenia mandatu. Możliwe jest również ponowne zmniejszenie punktów karnych. Aby szkolenie było skuteczne, grzywna za nałożony mandat musi być opłacona.

Policja wyjaśnia jak skasować punkty za przewinienia drogowe
Kierowca, który naruszył przepisy ruchu drogowego i otrzymał punkty karne, może uczestniczyć w szkoleniu na własny koszt. Realizacja tego szkolenia spowoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć. Liczba punktów po odbyciu szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed odbyciem szkolenia.

Ta zasada nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy po raz pierwszy i są w okresie jednego roku od dnia jego wydania, nie mają możliwości odbycia szkolenia.

Kierowca "młody", czyli będący w okresie jednego roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy, nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma więcej punktów, zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi. Oznacza to, że musi od początku odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Co bardzo ważne 24 punkty karne nie obowiązują każdego kierowcy którzy posiadają prawo jazdy poniżej roku stracą je po otrzymaniu 20 punktów.


Punkty karne możemy podzielić na  dwa rodzaje:

  • Tymczasowe - z wykroczeń, za które kierowca nie przyjął mandatu. Nie są doliczone do konta kierowcy do czasu zakończenia postępowania sądowego.
  • Aktywne to te, które znajdują się na koncie kierowcy.

Warto wiedzieć, że od 17 września 2023 roku punkty karne ponownie są usuwane po roku od dnia opłacenia mandatu, a Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego ponownie organizują kursy redukujące 6 najstarszych punktów karnych.

I tu informacja niezwykle ważna, o której wciąż nie wielu wydaje się wiedzieć - istotne znaczenie ma fakt, że punkty kasują się po 12 miesiącach od dnia opłacenia mandatu, a nie popełnienia wykroczenia. Jeżeli kierowca nie przyjmie mandatu, ale sąd uzna jego winę, na rozpoczęcie biegu punktów karnych może poczekać wiele miesięcy do czasu uprawomocnienia się grzywny.
Trzeba też pamiętać, że po roku kasują się punkty za przewinienia popełnione od dnia 17 września 2023 roku.

Szkolenie przybierze formę 8-godzinnego wykładu oraz ćwiczenia praktycznego. To wszystko w jeden dzień. Program szkolenia będzie obejmował takie zagadnienia jak:

  • Przepisy oraz zasady ruchu drogowego;
  • Przyczyny i skutki wypadków drogowych w Polsce;
  • Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych;
  • Zapobieganie wypadkom oraz psychologiczne aspekty kierowania pojazdem. Na każdy z tych tematów przeznaczono dwie godziny lekcyjne, a wykładowca może posługiwać się prezentacjami i filmami.


Każdy uczestnik szkolenia musi zaliczyć także ćwiczenie praktyczne polegające na awaryjnym hamowaniu przy prędkości między 30, a 50 km/h.

  • Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24:
  • Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia punktów, za które nałożono w drodze mandatu karnego grzywnę, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.


Źródło na postawie:  Marcin Maludy Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować