Pomimo epidemii uczniowie zdobywają nowe kwalifikacje

Pomimo epidemii uczniowie zdobywają nowe kwalifikacje

Trudna sytuacja wywołana epidemią koronawirusa spowodowała, że realizacja projektów stała się większym wyzwaniem. Jednak nie jest to niemożliwe.

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, mieli okazję zdobycia nowych kwalifikacji dzięki ponadprogramowym kursom zawodowym: kurs brakarski oraz kurs pilarz-drwal. Łącznie w zajęciach teoretycznych i praktycznych wzięło udział 46 młodych ludzi.

 

Dodatkowo, 32-osobowa grupa poznawała podstawy języka słowackiego, aby sprawniej komunikować się swoimi kolegami – leśnikami ze słowackiej partnerskiej szkoły w Twardoszynie.

 

Wszystkie kursy zostały przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Kolejnym etapem projektu jest realizacja praktyk zawodowych dla 20 uczniów ze starosądeckiego „leśnika”. Od 3 sierpnia zdobywają oni praktyczne umiejętności głównie w Nadleśnictwie w Starym Sączu i Piwnicznej. Niektórzy odbywają praktykę w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Woli Kroguleckiej oraz  w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy-Zdroju. Zgodnie z planem praktyki będą trwały 160 godzin. 

Pomimo epidemii uczniowie zdobywają nowe kwalifikacje, powiat nowosądecki Pomimo epidemii uczniowie zdobywają nowe kwalifikacje, powiat nowosądecki Pomimo epidemii uczniowie zdobywają nowe kwalifikacje, powiat nowosądecki Pomimo epidemii uczniowie zdobywają nowe kwalifikacje, powiat nowosądecki

Źródło: SPNS, fot. Grzegorz Niesporek

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować