Ponad 36 mln zł dla Miasta Limanowa w ramach Rządowego Programu Mieszkania Komunalne

– W ramach kolejnej transzy Rządowego Programu „Mieszkania Komunalne” 7 małopolskich samorządów otrzyma łącznie prawie 66,5 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane na budowę nowych budynków i remonty starych pustostanów, które będą służyć jako mieszkania socjalne i komunalne. Dzięki tym inwestycjom powstanie lub zostanie wyremontowanych 342 lokali o niskim czynszu i wysokim standardzie. Najwięcej pieniędzy trafi do miasta Limanowa, gdzie zbudowany zostanie budynek z 102 lokalami za prawie 36,4 mln zł. Wcześniej z programu skorzystała gmina Olkusz, która otrzymała prawie 3,5 mln zł na budowę 36 mieszkań komunalnych – informuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ponad 36 mln zł dla Miasta Limanowa w ramach Rządowego Programu Mieszkania Komunalne

Rządowy Program „Mieszkania Komunalne” to inicjatywa rządu, która ma na celu zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o średnich i umiarkowanych dochodach. Program oferuje bezzwrotną dotację na pokrycie części kosztów budowy lub remontu lokali komunalnych. W tym roku przewidziano na ten cel 1,65 mld zł.


Dzisiaj ogłosiliśmy wyniki kolejnej transzy wsparcia z programu, która jest największą dotąd. Ponad 350 mln zł trafi do 71 jednostek samorządu terytorialnego z 15 województw. Dzięki temu zrealizowane zostaną inwestycje o wartości ponad 610 mln zł. To oznacza, że w najbliższym czasie powstanie wiele nowych mieszkań na wynajem, a także miejsc w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych. Nie zapominamy o potrzebach ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na kredyt lub najem na rynku. Dlatego realizujemy program, który wspiera budownictwo czynszowe i społeczne – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.


O Funduszu Dopłat

Fundusz Dopłat to program rządowy, który ma na celu poprawę dostępności mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach oraz dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program finansowany jest z budżetu państwa, a jego realizacją zajmuje się Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.


Z Funduszu Dopłat można skorzystać na budowę lub zakup następujących rodzajów mieszkań:

 • mieszkania komunalne, które są własnością gminy lub wynajmowane przez nią na preferencyjnych warunkach,
 • mieszkania społeczne, które są własnością lub wynajmowane przez organizacje społeczne, takie jak Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) lub spółki gminne,
 • mieszkania chronione, które są przeznaczone dla osób wymagających szczególnej opieki lub wsparcia, np. osób z zaburzeniami psychicznymi, wychowanków pieczy zastępczej czy cudzoziemców.


O dofinansowanie z Funduszu Dopłat mogą ubiegać się podmioty publiczne i prywatne, takie jak: gminy, spółki gminne, związki międzygminne, powiaty, organizacje pożytku publicznego czy spółki celowe.


Dofinansowanie z Funduszu Dopłat może być przeznaczone na:

 • budowę lub zakup lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu,
 • budowę lub zakup mieszkań chronionych,
 • przejęcie byłych mieszkań zakładowych,
 • budowę lub zakup noclegowni,
 • budowę lub zakup schronisk dla bezdomnych,
 • rozbudowę lub modernizację noclegowni i schronisk dla bezdomnych,
 • budowę lub zakup ogrzewalni,
 • dostosowanie noclegowni i schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni do potrzeb użytkowników.


Zmiany w programie

Program Mieszkanie Plus jest inicjatywą rządową, która ma na celu zwiększenie dostępności i jakości mieszkań dla Polaków. Program obejmuje różne formy wsparcia budownictwa mieszkaniowego, takie jak dopłaty do kredytów, preferencyjne kredyty, gwarancje, dotacje, ulgi podatkowe czy tanie dzierżawy gruntów. Program współpracuje z samorządami lokalnymi, spółdzielczością mieszkaniową, Towarzystwami Budownictwa Społecznego (TBS) oraz Spółkami Inwestycyjnymi Mieszkaniowymi (SIM).


W 2021 r. program został wzbogacony o tzw. społeczny pakiet mieszkaniowy, który wprowadził szereg zmian mających na celu ułatwić i przyspieszyć realizację inwestycji mieszkaniowych. Do najważniejszych zmian należą:

 • zwiększenie dofinansowania dla gmin z Funduszu Dopłat do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji (wcześniej 35 proc.);
 • wprowadzenie możliwości tworzenia SIM przez gminy lub ich związki, które mogą otrzymać wsparcie do 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia mieszkań komunalnych i socjalnych przez TBS;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia mieszkań dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przez organizacje pozarządowe.


W 2022 r. program został ponownie zmodyfikowany, aby dostosować go do aktualnej sytuacji na rynku budowlanym i zapewnić większą elastyczność w realizacji inwestycji. Do najważniejszych zmian należą:

 • możliwość zwiększenia wsparcia w trakcie realizacji inwestycji nawet o 20 proc., jeśli wzrosną koszty materiałów lub robót;
 • możliwość otrzymania wsparcia przed rozpoczęciem budowy, co ma zachęcić do szybszego rozpoczęcia inwestycji;
 • możliwość otrzymania wsparcia na zakup gotowych mieszkań od deweloperów lub innych podmiotów.


Lata 2021-2022

Dzięki wprowadzonym zmianom program Mieszkanie Plus znacznie zwiększył swoją skalę i efektywność. W ciągu ostatnich dwóch lat gminy w całym kraju otrzymały finansowe wsparcie na utworzenie 12,6 tys. mieszkań, w tym 154 miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych i 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach.


Łączna kwota dofinansowania z Funduszu tylko w latach 2021 i 2022 wyniosła 2,1 mld zł.


To znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. W 2014 r. wpłynęło jedynie 121 wniosków, a suma dofinansowania ledwie przekroczyła 81 mln zł. Rok później zgłoszono 163 wnioski (dofinansowanie 116,5 mln zł).


W kolejnym rozdaniu na rok 2023 w ramach Rządowego Programu „Mieszkania Komunalne” Małopolsce przypadnie pula prawie 66,5 mln zł na 9 projektów. Najwięcej środków otrzyma miasto Limanowa, gdzie trafi prawie 36,4 mln zł na budowę budynku ze 102 lokalami. Kolejne na liście są Gmina Miechów z kwotą wsparcia wynoszącą 10 311 103,61 zł na budowę budynku z 79 lokalami oraz Gmina Chrzanów z kwotą wsparcia wynoszącą 9 484 617,13 zł na budowę budynku z 66 lokalami.


Oto lista poszczególnych inwestycji w ramach Rządowego Programu „Mieszkania Komunalne” dla Małopolski:

 • Miasto Limanowa: budowa budynku przy ul1. Bednarczyka w Limanowej, 102 lokale, kwota wsparcia wynosi 36 386 059,31 zł.
 • Gmina Miechów: budowa budynku przy ul. Osiedle Parkowe w Miechowie, 79 lokali, kwota wsparcia wynosi 10 311 103,61 zł.
 • Gmina Chrzanów: budowa budynku przy ul. Zielona w Chrzanowie, 66 lokali, kwota wsparcia wynosi 9 484 617,13 zł.
 • Gmina Kęty: budowa budynku przy ul. Zielona w Kętach, 24 lokale, kwota wsparcia wynosi 5 218 023,20 zł.
 • Gmina Borzęcin: budowa budynku w Borzęcinie na Łękach, 28 lokali, kwota wsparcia wynosi 3 507 749,79 zł2.
 • Gmina miejska Kraków: remont pustostanu na osiedlach Stalowe, Zgody, Jagiellońskie oraz ulicach al. Kijowska, Jaremy, Na Szaniec, Kurczaba, Okólna i innych (17 lokali), kwota wsparcia wynosi 623 643,57 zł3.
 • Gmina miejska Kraków: remont pustostanu na osiedlach Na Szaniec i Złotego Wieku oraz ulicach Felińskiego, Bujwida, Krakusa i innych (15 lokali), kwota wsparcia wynosi 432 847,49 zł4.
 • Gmina miejska Kraków: remont pustostanu na osiedlach Kalinowe, Centrum C i B oraz ulicach Łobzowska i Puszkarska (10 lokali), kwota wsparcia wynosi 384 476,29 zł5.
 • Gmina Żabno: remont lub/i przebudowa przy ul. 3 Maja w Żabnie (1 lokal), kwota wsparcia wynosi 107 274,00 zł.


Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować