Poprawi się bezpieczeństwo pieszych w miejscowości Czerniec

Gmina Łącko kontynuuje działania związane z budową chodników przy drogach wojewódzkich. Tym razem podpisana została umowa na budowę chodnika dla pieszych wraz z zatoką autobusową w miejscowości Czerniec.

Poprawi się bezpieczeństwo pieszych w miejscowości Czerniec

Ponadto, wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz przejście dla pieszych wraz z doświetleniem. Inwestycja będzie prowadzona w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Stary Sącz.


Długość budowanego odcinka chodnika ma wynosić ponad 170 mb, a wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DROG-ZIEM” Sieja Piotr z siedzibą w Limanowej.


Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 239 897 zł, z czego połowę stanowią środki pochodzące z Województwa Małopolskiego.


Źródło: Gm. Łącko, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować