Powiat Gorlicki otrzyma wsparcie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Powiat Gorlicki otrzymał prawie milion złotych z rezerwy celowej z budżetu państwa na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Powiat Gorlicki otrzyma wsparcie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Umowa podpisana z Wojewodą Małopolskim 13 września br. wynosi 998.850 zł. Środki te zostaną wykorzystane na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników trzech domów pomocy społecznej, które prowadzi Powiat: DPS przy ul. Michalusa dla osób przewlekle somatycznie chorych, DPS przy ul. Sienkiewicza dla osób w podeszłym wieku oraz DPS w Klimkówce dla osób przewlekle psychicznie chorych. W tych domach mieszka 284 osób, które są pod opieką personelu powiatowego.


Dodatki do wynagrodzeń będą wypłacane od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. i będą wynosić 600 zł miesięcznie na 1 etat (razem z kosztami pracodawcy), zgodnie z Umową.


Źródło: Powiat Gorlicki, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować