Powiat Gorlicki rozpoczął realizację projektu rozbudowy obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance

Projekt rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance jest ważnym krokiem w poprawie warunków edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Powiat Gorlicki rozpoczął realizację projektu rozbudowy obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance

Powiat Gorlicki wykazał się dużym zaangażowaniem i skutecznością w pozyskiwaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki temu, inwestycja będzie realizowana przy minimalnym wkładzie własnym, co jest korzystne dla budżetu powiatu. Rozbudowa obejmie nie tylko powiększenie bazy dydaktycznej o nowoczesną salę sportowo-rehabilitacyjną, ale także zapewnienie bezpieczeństwa i higieny poprzez dostosowanie budynku do obowiązujących norm. Ponadto, planowana jest budowa wiaty i pomieszczenia gospodarczego, które zwiększą funkcjonalność obiektu. Termin zakończenia prac to 31 marca 2026 roku.


Podobny projekt jest przygotowany dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku, gdzie oprócz rozbudowy sal dydaktycznych i administracyjnych, przewiduje się także modernizację systemu ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz poprawę dostępu do ośrodka poprzez budowę zjazdu i drogi wewnętrznej. Te inwestycje będą miały pozytywny wpływ na jakość życia uczniów i pracowników ośrodków, a także na środowisko naturalne.


Źródło: Powiat Gorlicki, fot. Daniel Markowicz


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować