Powiat Gorlicki rozpoczął rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance

4 grudnia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kobylance przekazaniem terenu budowy Powiat Gorlicki rozpoczął realizację projektu rozbudowy obiektu. Dofinasowanie na ten cel - 1 908 467,26 zł - Powiat Gorlicki uzyskał w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR. Wykonawcą jest miejscowy przedsiębiorca, Firma Usługowo-Handlowa RT-BUD Tomasz Kuziak z Bartnego, a całość inwestycji opiewa na 1 999 023,00 zł.

Powiat Gorlicki rozpoczął rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance

Planowana rozbudowa ma na celu poszerzenie bazy dydaktycznej o salę do zajęć sportowo-rehabilitacyjnych. Stanowiłoby to rozwiązanie jednego z głównych problemów placówki, pozbawionej tego typu pomieszczenia, w wyniku czego zajęcia ruchowe dla dzieci prowadzone są na korytarzach. Sala mogłaby również pełnić funkcję miejsca spotkań wychowanków, kadry, rodziców i gości. Planowana sala będzie posiadać zaplecze umożliwiające przechowywanie sprzętu sportowego oraz innych elementów wyposażenia.


Ponadto, planowane jest wykonanie wiaty oraz pomieszczenia gospodarczego w podpiwniczeniu (pod częścią nowego budynku), co ma stanowić rekompensatę za rozbiórkę istniejącego, zdegradowanego technicznie budynku garażowego. Nową część budynku (powstałą w wyniku rozbudowy) planuje się wykonać w technologii tradycyjnej (fundamenty oraz strop nad podpiwniczeniem żelbetowe, ściany murowane, dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką). Zakłada się powierzchnię dla sali sportowo-rehabilitacyjnej: 80-90 m², zaplecze oraz podpiwniczenie o powierzchniach ok. 20 m². Nowa część obiektu zostanie wyposażona w niezbędne instalacje elektryczne i sanitarne.


Rozbudowa pociąga za sobą konieczność dostosowania budynku do aktualnych przepisów ppoż. i higieniczno-sanitarnych. Prace zorganizowane w odpowiedni sposób nie będą stanowić większych utrudnień dla funkcjonowania placówki. Zakres robót w obrębie istniejącego budynku SOS-W polegać będzie między innymi na wykonaniu wydzielenia pożarowego klatki schodowej wraz z budową instalacji oddymiania, montażu drzwi ppoż., zapewnieniu wyjść ewakuacyjnych, przebudowie sanitariatów, wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, hydrantowej, przebudowie i uzupełnieniu instalacji elektrycznej. Ponadto niezbędnie będzie wykonanie zamurowań, przebić w nielicznych miejscach, rozbiórek i wzniesienia ścian działowych wraz z montażem stolarki, uzupełnienie elewacji oraz dachu.


Na podkreślenie zasługuje wyjątkowo korzystne dofinansowanie zadania - deklarowany udział własny Powiatu Gorlickiego w inwestycji to zaledwie 90 555,74 zł (4,53 % wartości!)


Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.03.2026 r.


Źródło: Powiat Gorlicki

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować