Powiat Limanowski: Dokonano odbioru wyremontowanych dróg i szlaku turystycznego na Mogielicę

2 października 2023 r. przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego dokonali odbioru remontowanych odcinków dróg i szlaku turystycznego na Mogielicę wykonanych w ramach inwestycji finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – na realizację poprawy infrastruktury drogowej.

Powiat Limanowski: Dokonano odbioru wyremontowanych dróg i szlaku turystycznego na Mogielicę

W odbiorze uczestniczyli Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, wicestarosta Agata Zięba, Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak, wiceprzewodniczący Jan Więcek, Członek Zarządu Wojciech Włodarczyk, radni Beata Krzyściak, Grzegorz Wójcik, Bolesław Jania, Kazimierz Jasiński oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Urbański.


W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – na realizację poprawy infrastruktury drogowej pn: „Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego” przyznane zostało 95% dofinansowanie w formie promesy w wysokości: 15.200.000,00 zł. Udział Powiatu (5%) to 893 261,66 zł. Ogólnie cała wartość robót drogowych wyniosła: 16 093 261,66 zł.


Zakres prac w zależności od potrzeb i poszczególnych odcinków drogowych obejmował w szczególności:

– odcinkowe remonty dróg o łącznej długości ok. 10 km,

– wykonanie odwodnień,

– przebudowę chodników i poboczy oraz

– wykonanie przedsięwzięcia związanego z poprawą walorów turystycznych i warunków bezpieczeństwa od centrum rekreacji i sportu w m. Zalesie w kierunku Mogielicy, w tym utwardzenie ścieżek, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonanie punktów wypoczynkowych.


Zadanie pn.: „Modernizacja dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego” podzielono na 4 zadania częściowe w ramach których wykonano:


Remont drogi powiatowej nr 1579 K, nr 1545 K, nr 1610 K, nr 1617 K w miejscowościach Kanina/Przyszowa (począwszy od DK 28 do mostu w „Berdychowie”), Stronie (pogranicze z Powiatem Nowosądeckim w kierunku Mokrej Wsi), Łukowica i Tymbark – za łączną kwotę 5 620 972,57 zł (Wykonawca P.D.M. Limdrog Sp. z o. o.).


Remont drogi powiatowej nr 1618 K, nr 1632 K, nr 1622 K, nr 1609 K w miejscowościach Limanowa/Koszary (od wodociągów do granicy z m. Piekiełko), Tymbark (od Podłopienia do skrzyżowania w kierunku Piekiełka), Porąbka (od przystanku BUS powyżej torów kolejowych w kierunku Skrzydlnej), Dobra (od DK 28 do mostu) i Kamienica/Zbludza – za łączna kwotę 5 508 034,99 zł (Wykonawca Firma ZBD Group Nowy Sącz).


Remont drogi powiatowej nr 1609 K, nr 1629 K, nr 1622 K w miejscowościach Zalesie/Zbludza, Poręba Wielka (w kierunku Koninek od mostu do wysokości Kościoła), Niedźwiedź (od oś. Spyrki do Szkoły Podstawowej) i Szczyrzyc (centrum) – za łączną kwotę 3 821 875,04 zł (Wykonawca Firma ZIBUD).


Zagospodarowanie turystyczne szlaku łączącego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu z parkingiem przy trasach w kierunku góry Mogielica poprzez wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury turystycznej – za łączną kwotę 1 142 379,06 zł (Wykonawca Firma MAXI Bogdan Jędrzejek).


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować