Powiat limanowski: Zakończono prace nad dwoma projektami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach

12 grudnia br. dokonano odbioru dwóch zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych – „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów w km od 9+400 do km 9+885 w miejscowości Rupniów, Powiat Limanowski ” oraz zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 K Stadła – Długołęka – Przyszowa w km od 9+073,58 do km 9+379,57 wraz z przejściem dla pieszych w km 9+135,65 w miejscowości Przyszowa, Powiat Limanowski ”

Powiat limanowski: Zakończono prace nad dwoma projektami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach

Zadanie I

W odbiorze zadania uczestniczyli Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Radny Powiatu Limanowskiego Stanisław Piegza, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Radny Gminy Limanowa Stanisław Kita, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marek Urbański oraz przedstawiciel wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego JANDA z Łostówki Zbigniew Wacławik.


Zakres prac obejmował:

– wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Rupniów ( dł. 485 mb ) – kontynuacja istniejącego chodnika w kierunku Nowego Rybia,

– roboty przygotowawcze, odwodnienie – kanalizacja opadowa, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej szer. 2,0 mb, poszerzenie jezdni do szer. 6,0 mb oraz oznakowanie drogowe.

Wartość wykonawcza zadania: 1 200 000,00 zł.


Realizacja przedmiotowego zadania była możliwa dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 80% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – z programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa nieuchronnych uczestników ruchu. Pozostały udział finansowy stanowiły środki Powiatu i Gminy Limanowa – partnera zadania.


Zadanie II

W odbiorze zadania uczestniczyli Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski, Radni Gminy Łukowica Janusz Mrowca i Stanisław Sewiło, Kierownik w Urzędzie Gminy Łukowica Aneta Witkowska, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marek Urbański oraz przedstawiciel wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego JANDA z Łostówki Zbigniew Wacławik.


Zakres prac obejmował:

– wykonanie chodnika dla pieszych ( dł. 108 mb ),

– budowę przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem z oprawami o asymetrycznym rozsyle strumienia,

– wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku dł. 306 mb w rejonie oś. Kierków i Zagórów w Przyszowej.

Wartość wykonawcza zadania: 380 000,00 zł.


Realizacja przedmiotowego zadań jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 80% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – z programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg- poprawa bezpieczeństwa nieuchronnych uczestników ruchu. Pozostał udział finansowy w realizacji zadania stanowiły środki własne Powiatu jak i partnera zadania – Gminy Łukowica.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować