Pogoda - Sądeckie.pl

30

Dzisiaj jest: 30. 11. 2021 Do końca roku: 31 dni
Jakość Powietrza:

Powiat nowosądecki: Azbest znika z kolejnych dachów

Powiat nowosądecki: Azbest znika z kolejnych dachów

Kolejnych 222 właścicieli domów na terenie Powiatu Nowosądeckiego pozbyło się w tym roku azbestu z dachów swoich budynków. Do unieszkodliwienia zostało wywiezionych 624 ton odpadów.

Wszystko dzięki realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” i w tym wypadku zaangażowaniu gmin powiatu, które włączyły się we współfinansowanie (50%) projektu. Koszt usunięcia jednej tony odpadów w tym roku wynosił 347,76 zł.


W latach 2018 - 2020 w ramach realizacji projektu i dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 85%, z terenu powiatu usunięto i przekazano do unieszkodliwienia ponad 3122 ton odpadów zawierających azbest, co wiązało się z wydatkowaniem łącznie ponad 997 tysięcy złotych. Eternit usunięty został z 1191 posesji.


Program Usuwania Odpadów Zawierających Azbest jest realizowany w Powiecie Nowosądeckim od 2001 roku. Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże, o czym świadczy ilość wpływających wniosków: 350 - 450 rocznie. Od rozpoczęcia projektu zrealizowano 4820 wniosków i usunięto ponad 12 350 ton azbestu. Łączne koszty usuwania i unieszkodliwienia odpadów wyniosły ponad 3 972 000 zł.


Kontynuujemy wywóz odpadów zawierających azbest - mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. - Pozyskane środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz nasz wkład własny z budżetu powiatu pozwalają na realizację kolejnych wniosków w latach 2021 - 2022. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Sądecczyzny.


Wnioski mieszkańców o usunięcie eternitu są przyjmowane na bieżąco i realizowane według kolejności ich złożenia.


Zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwiązania problemu azbestu upływa w 2032 roku.


Źródło: SPNS

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować