Powiat Nowosądecki będzie realizować program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Powiat Nowosądecki przystąpił do realizacji programu profilaktycznego „Wektory życia” realizowanego w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026. Powiat Nowosądecki na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki otrzymał na realizację tego zadania dotację celową w łącznej wysokości 27 360 zł, z tego:

Powiat Nowosądecki będzie realizować program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

- 16 200 zł przeznaczone jest na zakup kursu Programu „Wektory życia”, obejmującego 30 godzin szkolenia (dla nauczycieli),

- 11 160 zł przeznaczone jest na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie 12 godzin zajęć dla uczniów (4 godziny odpłatne oraz 8 godzin bezpłatnie).


Dyrektorzy siedmiu jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat nowosądecki zgłosili do udziału w kursie łącznie 18 nauczycieli. W powyższym programie biorą udział nauczyciele z jednostek powiatowych: Bursa Szkolna w Starym Sączu – cztery osoby, Zespół Szkół w Starym Sączu – jedna osoba, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju – pięć osób, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej – trzy osoby, Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie – dwie osoby, Zespół Szkół w Łącku – jedna osoba, Zespół Szkół w Marcinkowicach – dwie osoby.


Udział w programie „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych - Wektory życia” to zajęcia psychoedukacyjne służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, umożliwiające uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki wpływ na przyszłość mają dzisiejsze wybory? Jak osiągnąć dojrzałość do miłości? Jak i po co dbać o płodność oraz zdrowie prokreacyjne? Jak się przygotować do rodzicielstwa? Jak chronić się przed współczesnymi zagrożeniami?


Warsztaty mają również za zadanie wspieranie działań wychowawczo-profilaktycznych realizowanych przez dyrektorów jednostek oświatowych i nauczycieli. Program „Wektory życia”, który będzie realizowany do 31 sierpnia 2024 r., został przygotowany na podstawie najnowszych badań naukowych z dziedziny medycyny, biologii, psychologii, pedagogiki.


„Wektory życia” przygotowane zostały w ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, Priorytet V. Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, pod kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.


W ramach realizacji zadania w pierwszej kolejności zostaną przeszkoleni nauczyciele, którzy następnie przeprowadzą zajęcia z uczniami szkół ponadpodstawowych. Wymienione działania zostaną sfinansowane przy pomocy środków pozyskanych na podstawie porozumienia zawartego między powiatem nowosądeckim, a Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować