Powiat nowosądecki: miliony złotych na remonty dróg i budowę mostów

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, starosta Marek Kwiatkowski poinformował radnych o prowadzonych pracach na drogach powiatowych. Wiele z nich już zakończono, ale w wielu miejscach roboty nadal trwają.

Powiat nowosądecki: miliony złotych na remonty dróg i budowę mostów
Obecnie na drogach powiatowych trwa kilkanaście inwestycji na wielomilionowe kwoty - mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Większość środków pozyskaliśmy z funduszy zewnętrznych, co sprawia, że nie obciążamy budżetu Powiatu. Z samego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na trzy ostatnie inwestycje prowadzone w tym roku oraz na te przyszłoroczne pozyskaliśmy ponad 12 milionów złotych, a dodatkowo, z Funduszu Leśnego pozyskaliśmy w tym roku ponad 8,8 miliona złotych! To naprawdę imponujące środki! Dzięki nim możemy remontować kolejne drogi i budować mosty. Te inwestycje są kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Przypomnę, że obecnie powstaje kolejnych 30 doświetlonych przejść dla pieszych, które znajdą się w miejscowościach: Podegrodzie, Olszana, Siedlce, Chełmiec, Biczyce Dolne, Świniarsko, Wronowice, Siedlce, Trzycierz, Korzenna, Przydonica, Rożnów, Jelna, Królowa Górna, Kamionka Wielka i Mogilno. Wartość zadania: 662 999,64 złotych, a termin realizacji zadania: 4 grudnia 2023 roku.


Zakończone remonty:

 • remont drogi powiatowej Czarny Potok – Szczereż w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, Szczereż na odcinku 1,55 km. Wartość zrealizowanych robót: 2 112 180,67 zł, w tym dofinansowanie z RFRD: 1 575 889 zł;
 • budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka wraz z budową chodnika, odwodnieniem na długości 405 m i przebudową trzech przepustów. Wartość zrealizowanych robót: 835 682,01 zł, pomoc finansowa gminy Grybów: 419 438 zł;
 • budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie na odcinku 305 m. Wartość zrealizowanych robót: 799 500 zł, pomoc finansowa gminy Nawojowa w wysokości: 399 750 zł;
 • modernizacja drogi powiatowej Wielogłowy - Ubiad. Zadanie obejmowało wymianę i wzmocnienie warstw podbudowy oraz wykonanie dolnych warstw nawierzchni bitumicznej na dolnych odcinku drogi (ok. 300 m), a także odbudowę osuniętego korpusu drogowego. Wartość zrealizowanych robót: 374,4 tys. zł. Pozostałe roboty w zakresie warstwy ścieralnej nawierzchni, poboczy, chodnika i oświetlenia realizowane były przez gminę Chełmiec w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Inwestycje rozpoczęte i w trakcie realizacji:

 • przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe. Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę drogi na odcinku 4,5 km wraz z odbudową skarp, umocnień, budowę odwodnienia drogi wraz z chodnikiem oraz budową nowego mostu w miejsce uszkodzonego przepustu. Wartość całej inwestycji: 27 763 920,88 zł, w tym RF Polski Ład: 16 920 000 zł i pomoc finansowa gminy Chełmiec – 1 000 000 zł. Okres realizacji: obiekt mostowy: luty 2024, przebudowa i rozbudowa drogi: marzec 2025;
 • przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku 5,55 km w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa i Łąka. Wartość robót: 24 997 044,80 zł, w tym RFRD: 11 886 490,00 zł oraz pomoc finansowa gmin (Chełmiec i Korzenna): 2 313 097 zł;
 • remont drogi powiatowej Nowy Sącz - Cieniawa na odcinku 8,9 km w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa. Wartość robót: 12 242 322,32 zł, w tym RFRD: 5 797 552 zł. Termin realizacji robót: marzec 2025 roku;
 • remont drogi powiatowej Kamionka Wielka – Kamionka Wielka. Zadanie obejmuje kompleksowy remont drogi na długości 2,57 km, wymianę dwóch przepustów, budowę trzech przejść dla pieszych, oznakowanie pionowe oraz poziome. Wartość zadania: 4 524 842,70 zł, w tym dofinansowanie z RFRD: 2 014 050 zł oraz z Funduszu Leśnego: 1 940 000 zł. Wkład własny wynosi: 12,6%. Termin realizacji zadania: 18 października 2023 r.


W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zawarto umowy z wykonawcami na realizację następujących inwestycji:

 • rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej Stary Sącz ul. Partyzantów w miejscowości Przysietnica, Stary Sącz i Moszczenica Niżna. Zadanie obejmuje budowę mostu w Przysietnicy oraz przebudowę drogi na odcinku 618 m (jezdnia, chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych, zatoka autobusowa). Wartość zadania: 6 745 987 zł, w tym RF Polski Ład: 5 237 190 zł i pomoc finansowa gminy Stary Sącz – 1 000 000 zł. Termin realizacji całej inwestycji: 28 sierpnia 2024 r.;
 • modernizacja drogi powiatowej Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze. Zakres robót obejmuje: wymianę podbudowy oraz nawierzchni na długości 1,83 km, remont chodnika 260 m, przebudowę trzech zatok autobusowych oraz budowę dwóch doświetlonych przejść dla pieszych. Wartość robót: 4.886.208,63 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem z Funduszu Leśnego w wysokości: 2 443 800 zł. Termin realizacji: 8 listopada 2023 r.;
 • budowa mostu w drodze powiatowej Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego mostu wraz z dojazdami, umocnienie potoku w obrębie mostu. Wartość robót: 1.548.656,42 zł. Zadanie w całości realizowane jest ze środków zewnętrznych tzn. objęte jest dofinansowaniem z Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa w wysokości: 774 328,42 zł oraz środkami z Funduszu Leśnego w wysokości 774 328 zł. Termin realizacji: 15 grudnia 2023 r.;
 • modernizacja drogi powiatowej Roztoka Wielka – Roztoka Wielka (etap I – budowa mostu wraz z dojazdami). Zakres robót obejmuje: rozbiórkę istniejącego mostu, budowę mostu tymczasowego, budowę nowego mostu wraz z dojazdami, umocnienie potoku w obrębie mostu. Wartość robót: 1.983.862,09 zł. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Funduszu Leśnego w wysokości 1 388 708 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości: 405 074 zł. Wkład własny wynosi: 10%. Termin realizacji: 15 grudnia 2023 r.;
 • modernizacja drogi powiatowej Roztoka Wielka – Roztoka Wielka (etap II – jezdnia wraz z poboczami). Zakres robót obejmuje: wymianę i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami na odcinku 2,55 km. Wartość robót: 3.286.277,10 zł. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Funduszu Leśnego w wysokości: 2 300 394 zł. Termin realizacji: 20 listopada 2023 r.;
 • przebudowa drogi powiatowej Łącko - Naszacowice w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi - etap I (Olszanka). Zadanie obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 523 m wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi. Wartość zadania: 1.249.300,64 zł. Termin realizacji: 15 listopada 2023 roku. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Podegrodzie w wysokości: 624 650,00 zł;
 • przebudowa drogi powiatowej Muszyna ul. Polna - Złockie polegająca na budowie chodnika w Jastrzębiku (etap I). Zadanie obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 190 m wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi. Wartość zadania: 469.639,02 zł. Termin realizacji: 14 grudnia 2023 roku. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Muszyna w wysokości: 234 819 zł;
 • modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Łącko - Wola Kosnowa w miejscowości Zagorzyn. Zadanie obejmuje remont nawierzchni mostu oraz chodników, wymianę barier. Wartość zadania: 937.016,23 zł. Termin realizacji: 20 grudnia 2023 r.;
 • modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec w miejscowości Klęczany. Zadanie obejmuje remont nawierzchni mostu oraz chodników, wymianę barier, wymianę dylatacji. Wartość zadania: 1.263.402,31 zł. Termin realizacji: 20 grudnia 2023 r.;
 • modernizacja drogi dojazdowej (wewnętrznej) do Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach. Zadanie obejmuje remont nawierzchni drogi oraz chodnika, budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 90 m, rozbiórkę bramy i ogrodzenia. Wartość zadania: 398.107,84 zł. Termin realizacji: 26 października 2023 roku;
 • rozbudowa drogi powiatowej Stróże – Polna – Łużna w miejscowości Polna. Zadanie obejmuje kompleksową rozbudowę jezdni, budowę chodników, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, oznakowania i przejścia dla pieszych. Wartość zadania: 5 714 137,66 zł. Zadanie objęte dofinansowanie z RFRD w wysokości: 3 803 065 zł oraz z gminy Grybów w wysokości: 500 000 zł. Termin realizacji zadania: 8 stycznia 2024 roku. Roboty rozpoczną się 11-12 października br.


Na etapie procedury przetargowej są następujące zadania:

 • przebudowa drogi powiatowej Łącko - Naszacowice wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Łącko – Wola Kosnowa. Zakres robót: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w centrum Łącka (w tym trzy bezpieczne przejścia dla pieszych) oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem w kierunku Naszacowic – 276 m). Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków RFRD;
 • przebudowa drogi powiatowej Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną w miejscowości Żegiestów. Zakres robót: budowa chodnika wraz z odwodnieniem na długości 405 m oraz przebudowa skrzyżowania z drogą gminną z doświetleniem i oznakowaniem przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków RFRD;
 • przebudowa drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową w Gołkowicach Górnych. Zakres robót: przebudowa skrzyżowania wraz z budową dwóch doświetlonych przejść dla pieszych, oznakowanie i oświetleniem. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków RFRD;
 • przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka w miejscowościach Florynka i Binczarowa. Zakres robót: budowa chodnika na odcinku ok. 1 km wraz z wymianą nawierzchni jezdni. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków PROW 2014-2020;
 • rozbudowa drogi powiatowej Nawojowa - Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa. Zakres robót: opracowanie projektu oraz budowa odcinka drogi powiatowej w sąsiedztwie kościoła w Nawojowej (jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych). Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków PROW 2014-2020;
 • przebudowa drogi powiatowej Czarny Potok – Szczereż. Zakres robót: przebudowa drogi na odcinku 277 m obejmująca jezdnię, chodnik wraz z odwodnieniem oraz miejsca postojowe w miejscowości Szczereż.


 Źródło: SPNS, fot. PZD

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować