Powiat nowosądecki: Służby są przygotowane do zimy

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się dziś spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omówiono stan gotowości służb i inspekcji na okres zimowy. Spotkanie otworzył starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, a prowadził je Ryszard Wąsowicz – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Powiat nowosądecki: Służby są przygotowane do zimy

Na spotkaniu przedstawiono raporty z przygotowań do zimy przez jednostki odpowiedzialne za: ochronę zdrowia (szpitale, pogotowie ratunkowe, przychodnie, placówki diagnostyki medycznej, transport); pomoc społeczną (domy pomocy społecznej, noclegownie, jadłodajnie, ogrzewalnie); odśnieżanie dróg i zapewnienie przejezdności; zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną, gaz, paliwa płynne, ciepło; kontrolę instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz instalacji grzewczych; placówki oświatowe.


Podczas spotkania omówiono także zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego położonych w rejonach podgórskich i górskich (przy granicy z Republiką Słowacką) z TOPR, GOPR, jednostkami Straży Granicznej oraz słowackimi służbami ratowniczymi w przypadku wypadków w górach.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować