Pogoda - Sądeckie.pl7

Dzisiaj jest: 07. 05. 2021
Do końca roku: 238 dni
Jakość Powietrza

Powiat nowosądecki: Trwają prace przy modernizacji i remontach dróg

Powiat nowosądecki: Trwają prace przy modernizacji i remontach dróg

Kontynuowane są m.in. inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

 • remont drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice. Wartość robót: 4 610 239 zł. Z powodu warunków pogodowych oraz prac związanych z uzbrojeniem podziemnym, termin zakończenia robót został przesunięty na 30 czerwca 2021 r.,
 • remont drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza. Wartość robót: 8 700 598 zł. Przewidywany termin zakończenia robót: 31 lipca 2021 r.,
 • remont drogi powiatowej Muszyna - ul. Polna - Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik. Łączna wartość robót: 2 655 117 zł,
 • remont drogi powiatowej Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową Ptaszkowa - Wojnarowa w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna. Wartość robót: 4 398 581 zł.

Zakończono postępowania przetargowe na:
 • opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze - Chomranice wraz z dojazdami. Wartość umowy: 43 898,70 zł (termin realizacji: 180 dni),
 • budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie na długości 470 m. Wartość umowy: 574 643,44 zł. Termin realizacji: 90 dni. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Nawojowa,
 • opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Wytrzyszczka Tropie Bartkowa Posadowa na długości 720 m. Wartość umowy: 63 960 zł. Termin realizacji: 180 dni,
 • opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Krynica: ul. Pułaskiego Tylicz na długości 1,650 m. Wartość umowy: 134 070 zł. Termin realizacji: 170 dni,
 • opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Łososina Dolna Ujanowice Młynne o łącznej długości 3,190 m. Wartość umowy: 80 565 zł. Termin realizacji: 170 dni,
 • opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska o łącznej długości 3,410 m. Wartość umowy: 138 990 zł. Termin realizacji: 170 dni,
 • opracowanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i rozbudowy 36 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość umowy: 96 382,80 zł. Termin realizacji: 150 dni.

W trakcie procedury przetargowej są postępowania:
 • opracowanie dokumentacji projektowej przejść dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Żeleźnikowa Wielka, Łącko i Mała Wieś. Termin realizacji: 120 dni. Termin składania ofert: 30.04.2021 r.,
 • przebudowa drogi powiatowej Ptaszkowa - Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Termin składania ofert: 07.05.2021 r. Termin realizacji: 150 dni. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2021-2022,
 • budowa chodnika wraz z odwodnieniem na długości 917 m drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka w miejscowości Królowa Górna. Termin składania ofert: 10.05.2021 r. Termin realizacji: 120 dni. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Kamionka Wielka.

Kilka dni temu została zatwierdzona lista wniosków objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2020-2021.


Dofinansowanie otrzymały inwestycje:
 • przebudowa drogi powiatowej Ptaszkowa - Ptaszkowa o łącznej długości 807 m wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych w Ptaszkowej. Wartość robót: 4 639 271 zł. Okres realizacji: XII 2021. Dofinansowanie: 55% Zostało już wszczęte postępowanie przetargowe,
 • remont drogi powiatowej Powroźnik - Tylicz o łącznej długości 8,030 m wraz z remontem siedmiu mostów w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz. Wartość robót: 13 285 363 zł. Okres realizacji: VII 2022. Dofinansowanie: 55%. Z uwagi na limit środków, zadanie w chwili obecnej objęte jest dofinansowaniem w wysokości: 4 493 539,23 zł (34%). Po wystąpieniu oszczędności na pozostałych zadaniach, kwota dofinansowania zostanie zwiększona do pełnej wysokości ok. 7.255.427 zł.


Źródło: SPNS, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować