Pogoda - Sądeckie.pl4

Dzisiaj jest: 04. 03. 2021
Do końca roku: 302 dniPrawie 5,7 mln zł dla najwybitniejszych małopolskich uczniów i studentów

Prawie 5,7 mln zł dla najwybitniejszych małopolskich uczniów i studentów

Do 8 stycznia potrwa składanie wniosków w Regionalnym Programie Stypendialnym na 2021 rok. W ramach środków z Unii Europejskiej i środków własnych budżetu województwa, do najwybitniejszych małopolskich uczniów i studentów trafi w przyszłym roku prawie 5,7 mln zł.

W ramach naboru na rok szkolny lub akademicki 2020/ 2021 można składać wnioski o stypendia:

1) z Regionalnego Programu Stypendialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Celem tego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na rok szkolny 2020/2021.

Ze wsparcia Regionalnego Programu Stypendialnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mogą skorzystać uczniowie, mieszkający na terenie naszego województwa lub będący uczniami małopolskich szkół wszystkich typów

– informuje Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2020/ 2021, od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 roku, dla uczniów:

 • klas 5-7 szkoły podstawowej, w kwocie: 400 zł brutto miesięcznie,
 • klas 8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500 zł brutto miesięcznie,
 • szkół ponadpodstawowych, w  kwocie 600 zł brutto miesięcznie,

Stypendia będą przyznawane na 12 miesięcy, a łączna wartość wyniesie: 4800 zł brutto, 6000 zł brutto i 7200 zł brutto.

2) z Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego, ze środków własnych budżetu Małopolski dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie rozwoju talentów i uzdolnień uczniów oraz studentów. W jego ramach będą przyznawane następujące rodzaje stypendiów:

1. Dla uczniów pobierających naukę na terenie Województwa Małopolskiego:

 • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych,
 • losowe

Stypendia będą przyznawane na maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość wynosi dla uczniów:

 • klas 5-7: 350 zł miesięcznie brutto, co daje łącznie 3500 zł brutto,
 • klasy 8 szkoły podstawowej: 425 zł miesięcznie brutto, co daje łącznie 4250 zł brutto,
 • klas szkół ponadpodstawowych: 500 zł miesięcznie brutto, co daje łącznie 5000 zł brutto,

2. Dla studentów (mających miejsce zamieszkania na terenie Małopolski):

 • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),
 • losowe

Stypendia przyznawane będą na maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi 600 zł brutto, co daje łącznie 6000 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego można składać do 8 stycznia 2021 roku w następujący sposób:

 • Pocztą lub kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021. (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).
 • Osobiście – poprzez wrzucenie dokumentów w zamkniętej kopercie do urny z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 znajdującej się w:
 • Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 (urna znajduje się przed budynkiem „B”),
 • Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52,
 • Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy al. Solidarności 5-9.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. rodzaje stypendiów, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce Regionalny Program Stypendialny

Środki finansowe przeznaczone na realizację RPS w projekcie budżetu WM na 2021 rok (dotyczy roku szkolnego 2020/2021):

 • RPS wspófinansowany ze środków UE – 4.885.200,00 zł co przekłada się na przydzielenie maksymalnie 828 stypendiów (dla kl. 5-7 – 371, dla kl. 8 – 95, dla kl. SPP – 362),
 • RPS finansowany ze środków własnych BW (łącznie dla uczniów oraz studentów) – 800.000,00 zł co przekłada się na przydzielenie ok. 200 stypendiów.

Łącznie planowane jest przydzielenie ponad 1000 stypendiów.

 

Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować