Prezydent nie przekaże danych sądeckich wyborców i zawiadomi prokuraturę

Prezydent nie przekaże danych sądeckich wyborców i zawiadomi prokuraturę

Dzisiaj na ogólny adres Urzędu Miasta Nowego Sącza wpłynął e-mail z prośbą o przekazanie danych osobowych mieszkańców miasta, wyborców. Były to bardzo szczegółowe dane tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, nr pesel oraz imiona rodziców. 


Są to wszystkie wrażliwe dane, które są w posiadaniu Urzędu Miasta Nowego Sącza. To jest ponad 65 tys. osób, bo tyle ma czynne prawo wyborcze w mieście - informuje prezydent.


E-mail wpłynął z adresu: wybory2020@pocztapolska.pl. Żadna osoba nie była pod nim podpisana imiennie. Był tylko napis Poczta Polska. 


Jak się okazuje tego typu korespondencje otrzymują organy samorządowe w całej Polsce. Prezydent na chwilę obecną uznaje, że jest to próba wyłudzenia danych osobowych mieszkańców Nowego Sącza i w dniu jutrzejszym kieruje taką informacje do organów ścigania, Policji oraz Prokuratury.  


Nie sądzę, aby tak szanowana instytucja jak Poczta Polska chciała w ten sposób uzyskać bezpodstawnie i bezprawnie dane osobowe sądeczan. Uważam, że jest to mistyfikacja i ktoś podszył się pod nią. Nie wierzę w to, żeby taka instytucja wysyłała zwykłego e-maila na e-maila ogólnego Urzędu Miasta nie podpisując go w ogóle i żadając bardzo wrażliwych danych.

 

Jak twierdzi prezydent tego typu listy, to akcja wyciągnięcia danych osobowych z samorządów. 


Być może chodzi o zawieranie fikcyjnych umów kredytowych czy handlowanie tymi danymi. Nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby takie dane udostępniać, ani ustawy na temat wyborów korespondencyjnych. Więc dlaczego akurat Poczta Polska ma to robić - stwierdza. 

 

Prezydent przytoczył również pismo, jakie PKW wysłała w związku z rozsyłaniem tego typu korespondencji do organów samorządowych.


Otrzymaliśmy od Państwowej Komisji Wyborczej dokument kierowany do komisarzy wyborczych. Podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu przez operatora wyznaczonego obowiązku z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców. 


Sądeczanie mogą być spokojni. Prezydent nie przekaże ich danych osobowych na podstawie zwykłego e-maila. 


Myślę, że jest to przestępstwo, które zostanie wkrótce wyjaśnione przez odpowiednie organy, a Poczta Polska zostanie przeproszona i odzyska swoją twarz.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować