Przebudowa dwóch dróg w Łącku z dofinansowaniem Wojewody Małopolskiego

Wczoraj w sądeckim ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umów dofinansowujących modernizację dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa dwóch dróg w Łącku z dofinansowaniem Wojewody Małopolskiego

Gmina Łącko, którą reprezentował wójt Jan Dziedzina, oraz skarbnik gminy, Pani Edyta Marczyk, zawarła umowę z wojewodą małopolskim, Panem Krzysztofem Klęczarem, o dofinansowaniu dwóch zadań drogowych w kwocie 718 tys. zł, tj.:

  • Przebudowę drogi gminnej – Łącko ul. Strażacka na odcinku o długości 644 mb.
  • Przebudowę drogi gminnej – Łącko - Podjeżowa na odcinku o długości 256 mb.

Na realizację tych zadań zostały już przeprowadzone postępowania przetargowe i zawarte umowy na realizację robót. Kwoty najkorzystniejszych ofert okazały się być niższe niż wartości kosztorysu inwestorskiego. Całkowita wartość wspomnianych zadań wyniesie 961 437 zł. Z racji tego, że dofinansowanie nie może być wyższe niż 60% całości kosztów, wartość otrzymanej pomocy będzie proporcjonalnie pomniejszona i wyniesie ostatecznie 576 862 zł.

Zadanie 1 zostanie zrealizowane przez firmę LIMDRÓG z Limanowej, natomiast zadanie 2 przez firmę ZIBUD z Kamienicy.

Planowany termin zakończenia prac to 16 kwietnia bieżącego roku.

W uroczystości wzięli również udział posłowie na Sejm RP: Pani Urszula Nowogórska oraz Pan Piotr Lachowicz.

Źródło: Gm. Łącko, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować