Pogoda Nowy Sącz

12

Dzisiaj jest: 12. 08. 2022 Dni od początku roku: 223 Dni do końca roku: 141
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Przebudowano kolejną drogę powiatową

Przebudowano kolejną drogę powiatową

We wtorek 5 października br. odbył się oficjalny odbiór przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna – Naszacowice w miejscowości Przyszowa (od mostu oś. Berdychów do skrzyżowania z drogą gminną w Kierunku Kaniny w rejonie centrum Przyszowej) na odcinku 2,2 km.

Zadanie zrealizowane było w systemie dwuletnim 2020 / 2021. Dzięki pozyskanemu w ubiegłym roku przez Zarząd Powiatu Limanowskiego 50% dofinansowaniu z rządowego programu pomocowego – Fundusz Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Łukowica, którego dofinansowanie obejmowało wykonanie chodnika w 50% kosztów własnych zadania.


Wartość zadania po przetargu wyniosła: 4.363.616,87 zł, w tym:
 • Fundusz Dróg Samorządowych: 2.167.981,00 zł ( 50% kosztów kwalifikowanych).
 • Powiat Limanowski: 1.679.454,87 zł.
 • Gmina Łukowica : 516.181,00 zł ( 50% kosztów własnych chodnika).

Wykonawcą zadania było konsorcjum wykonawców: Firma „PROFEXIM” Oddział w Łostówce (lider) oraz Firma PRODIM z Krakowa.


W odbiorze drogi uczestniczyli: Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP, Józef Leśniak – I Wicewojewoda Małopolski, Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Józef Pietrzak Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Agata Zięba Wicestarosta Limanowski, Wojciech Włodarczyk, Czesław Kawalec i Józef Jaworski Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego, Kazimierz Jasiński i Grzegorz Wójcik Radni Powiatowi, Marek Urbański Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski wraz z radnymi i sołtysami gminy a także przedstawiciele wykonawcy inwestycji.


Zakres prac w ramach realizowanego zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przez Gminę Łukowica obejmował:
 • przebudowę jezdni – poszerzenie i wzmocnienie jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie utwardzonego pobocza drogi,
 • utwardzenie zjazdów kruszywem oraz bitumicznie włączenia dróg gminnych,
 • wykonanie chodnika wraz z elementami bezpieczeństwa,
 • przebudowę obiektu mostowego,
 • regulację odwodnienia wzdłuż drogi wraz z przebudową przepustów drogowych,
 • wykonanie peronów przystankowych oraz przejść dla pieszych,
 • wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować