Przerwy w dostawie prądu w dniach 20 - 25 czerwca

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w subregionie sądeckim w dniach 20.06.2022 - 25.06.2022r.

Przerwy w dostawie prądu w dniach 20 - 25 czerwca

NOWY SĄCZ

2022-06-22

07:00-12:00

planowane

w Nowym Sączu, ulice: Maczka, od strony Witkacego, Papieska, numery: 47a, 51, 53, Witkacego, numer 42 i okoliczne


2022-06-24

08:00-14:00

planowane

w miejscowości Nowy Sącz, ulica Zamenhoffa budynki numer 2, 4 wraz z sąsiednimi.


POWIAT NOWOSĄDECKI

2022-06-20

06:30-08:00

planowane

w części miejscowości Gołkowice Dolne, od strony: Moszczenicy Niżnej, Gołkowic Górnych, Gołkowice Górne, od strony Gołkowic Dolnych oraz Moszczenica Niżna, od strony Gołkowic Dolnych- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2022-06-20

07:30-13:00

planowane

w części miejscowości Łazy Biegonickie, od strony: Żeleźnikowej Wielkiej, ulicy Majdan, osiedle Wójcikówka i okoliczne


2022-06-20

08:00-12:00

planowane

w miejscowości Kąclowa, budynek numer 434.


2022-06-20

09:00-15:00

planowane

w Brzeznej, budynki położone pomiędzy przysiółkiem Sicia a miejscowością Stadła


2022-06-20

13:00-14:00

planowane

w części miejscowości Gołkowice Dolne, od strony: Moszczenicy Niżnej, Gołkowic Górnych, Gołkowice Górne, od strony Gołkowic Dolnych oraz Moszczenica Niżna, od strony Gołkowic Dolnych- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2022-06-21

08:00-13:00

planowane

w miejscowości Kąclowa, od okolic osiedla Radziaki w kierunku Cierniakówki.


2022-06-21

09:30-12:00

planowane

w części miejscowości Miłkowa, przysiółek Kąty i okoliczne


2022-06-22

07:00-15:00

planowane

w Starym Sączu, ulica Witosa, Lenczowskiego oraz cześć ulicy Węgierskiej okolic od przejazdy kolejowego w stronę Agencji Rezerw Materiałowych.


2022-06-22

07:00-08:30

planowane

w Starym Sączu, ulica Lenczewskiego, Wincentego Witosa, część ulicy Węgierskiej, Myślec, Popowice.


2022-06-22

08:00-12:00

planowane

w miejscowości Ptaszkowa, budynki numer 894, 948 oraz budynek zasilany ze złącza kablowego numer 16980 na przeciwko budynku numer 2.


2022-06-22

08:00-13:00

planowane

w miejscowości Świniarsko, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numer 5205, 6377, 13378 w okolicy budynków numer 467, 612, 836.


2022-06-22

08:00-09:30

planowane

w miejscowości Ptaszkowa, budynki od okolic Zajazdu u Krystyny w kierunku Starej Wsi.


2022-06-22

11:30-12:00

planowane

w miejscowości Ptaszkowa, budynki od okolic Zajazdu u Krystyny w kierunku Starej Wsi.


2022-06-22

13:30-15:00

planowane

w Starym Sączu, ulica Lenczewskiego, Wincentego Witosa, część ulicy Węgierskiej, Myślec, Popowice.


2022-06-23

08:00-12:00

planowane

w miejscowości Ptaszkowa, budynki numer 855, 947, 748, 856, 755, 747 oraz okolice myjni.


2022-06-23

08:00-13:00

planowane

w Muszynie, ulica Ogrodowa, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych 2440, 2223, 2311 przy budynkach numer 165, 165A, 165B.


2022-06-23

08:00-14:30

planowane

w miejscowości Miłkowa, część osiedla Kąty, Porąbka


2022-06-23

08:00-09:30

planowane

w części miejscowości: Miłkowa, Janczowa, Przydonica, osiedla: Kobylnice, Kąty, Porąbka, Podmiłkowa, okolice Szkoły


2022-06-23

08:30-14:00

planowane

w Starym Sączu, osiedle Cyganowice, okolice Stacji Paliw Huzar przy obwodnicy Starego Sącza.


2022-06-23

13:00-14:30

planowane

w części miejscowości: Miłkowa, Janczowa, Przydonica, osiedla: Kobylnice, Kąty, Porąbka, Podmiłkowa, okolice Szkoły


2022-06-24

08:00-12:00

planowane

w miejscowości Binczarowa, osiedla Pod Berlową, Pod Berli, Za Socholem, Pod Zalarką, Za Górą.


2022-06-24

08:00-12:00

planowane

w miejscowości Łącko, osiedle Dunajczyska oraz okolice Sklepu Plechta, Netto, Mrówka, Karczmy u Klagów.


POWIAT LIMANOWSKI

2022-06-20

08:00-13:00

planowane

w miejscowości Janowice, osiedle Raciborzany w kierunku Jodłownika


2022-06-20

08:00-12:00

planowane

w części miejscowości Żerosławice, od strony Krasnych-Lasocic oraz w miejscowości Kawiec, budynek nr 60 i okoliczne


2022-06-20

13:00-17:00

planowane

w części miejscowości Krasne-Lasocice, osiedla: Knyszów, Łączki i okoliczne


2022-06-21

08:00-11:00

planowane

w części miejscowości Jodłownik, osiedla: Markuszowa, Kocia Górka


2022-06-21

11:00-13:00

planowane

w części miejscowości Jodłownik, część osiedla Markuszowa,


2022-06-21

14:00-17:00

planowane

w części miejscowości Tymbark, część osiedli: Nowy Dwór, Woderówka, Kozakówka, i okolice


2022-06-22

06:00-08:00

planowane

w miejscowościach Dobra Podłopień oraz Zawadka, osiedla: Malarze, Zagroda, Kordeczkówka, Bubulówka, Gąsiorówka, Kucówka, Szewcówka, Wysmolce, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2022-06-22

07:00-18:00

planowane

w Limanowej, ulice: Żwirki i Wigury od Marsów w kierunku Starej Wsi, Marsów od Żwirki i Wigury do Górszczyka, Dunarowskiego od Marsów do Górszczyka, Tęczowa, Lotnicza, Gębika, Ustronie, Podhalańska wraz z przyległymi


2022-06-22

08:00-16:00

planowane

w części miejscowości Krasne Lasocice, osiedla: Bucze, Przylesie


2022-06-22

08:00-09:00

planowane

w miejscowości Zawadka, osiedla: Folwark, Gizówka, Rożnowa, Zagórze, Siarki, Dyrlówka, oraz w Wilkowisku, osiedla: Owsiana, Kasprzyki, Zalesie, Pod Kostrzą, i okoliczne


2022-06-22

10:00-11:00

planowane

w części miejscowości Krasne Lasocice, osiedla: Bucze, Przylesie, Nadedwór, Żerosławice, Przedewsie, Poręby, Sadzawki, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2022-06-22

14:00-15:00

planowane

w części miejscowości Krasne Lasocice, osiedla: Bucze, Przylesie, Nadedwór, Żerosławice, Przedewsie, Poręby, Sadzawki, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2022-06-22

16:00-18:00

planowane

w miejscowości Zawadka, osiedla: Folwark, Gizówka, Rożnowa, Zagórze, Siarki, Dyrlówka, oraz w Wilkowisku, osiedla: Owsiana, Kasprzyki, Zalesie, Pod Kostrzą, i okoliczne


2022-06-22

17:00-19:00

planowane

w miejscowościach Dobra Podłopień oraz Zawadka, osiedla: Malarze, Zagroda, Kordeczkówka, Bubulówka, Gąsiorówka, Kucówka, Szewcówka, Wysmolce, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2022-06-23

07:00-08:00

planowane

w części Męciny, osiedla: Przeciwko, Wygoniska, Zakrętek, Paszkowiec, Podlesie, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.


2022-06-23

07:00-09:00

planowane

w miejscowościach: Dobra od strony Gruszowca, Gruszowiec, Jurków, Chyszówki, oraz części Słopnic od strony Chyszówek, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2022-06-23

07:00-09:00

planowane

w części miejscowości Dobra, od Centrum w stronę Gruszowca i Jurkowa, osiedla: Plebańskie, Krzaki, Do Kaima, Do Palacza, Klimkówka, Krzyżowa, Brzegi, Madziarówka, Tartak, Kowalówka, Pająkówka, Stysiówka, Folwark, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2022-06-23

08:30-15:00

planowane

w miejscowości Pasierbiec, osiedla: centrum, Budryl, Folwark, Kaczorówka, Stanisze, i okoliczne.


2022-06-23

15:00-16:00

planowane

w części Męciny, osiedla: Przeciwko, Wygoniska, Zakrętek, Paszkowiec, Podlesie, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.


2022-06-23

15:00-19:00

planowane

w części miejscowości Dobra, od Centrum w stronę Gruszowca i Jurkowa, osiedla: Plebańskie, Krzaki, Do Kaima, Do Palacza, Klimkówka, Krzyżowa, Brzegi, Madziarówka, Tartak, Kowalówka, Pająkówka, Stysiówka, Folwark, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2022-06-23

16:00-19:00

planowane

w miejscowościach: Dobra od strony Gruszowca, Gruszowiec, Jurków, Chyszówki, oraz części Słopnic od strony Chyszówek, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2022-06-24

08:00-12:00

planowane

w miejscowości Dobra, budynki numer 239, 641, 669, 603, 849, 894, 182, 750 i sąsiednie.


2022-06-24

08:00-16:00

planowane

w części Męciny, osiedle Wygoniska, i okoliczne


2022-06-24

08:00-13:00

planowane

w części Pisarzowej, osiedla: Wojtulakówka, Tobiaszówka, Górkówka, i okoliczne


2022-06-24

14:00-17:00

planowane

w części Pisarzowej, osiedla: Zimoniówka, Brzezie, Kamińce, i okoliczne


2022-06-25

08:00-15:00

planowane

w części miejscowości Pisarzowa, osiedle Belonówka.


POWIAT GORLICKI

2022-06-21

08:00-12:00

planowane

w miejscowości Łużna, budynki od skrzyżowania na Wesołów w kierunku Staszkówki do numeru 216 i w kierunku cmentarza.


2022-06-22

07:00-13:00

planowane

w miejscowości Dominikowice, budynki od numeru 196 do 203 oraz budynki numer 209, 210, 210A, 401 i okoliczne.


2022-06-23

08:00-14:00

planowane

w miejscowości Łużna, od okolice skrzyżowania na Wesołów w kierunku Staszkówki i cmentarza do numeru 216 oraz w kierunku Wesołowa do numeru 183 i okoliczne.


2022-06-24

07:00-13:00

planowane

w Gorlicach, ulica Gajowa, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numer 5197 i 11362 w pobliżu budynków numer 21 i 31.


Źródło: Tauron

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować