Przerwy w dostawie prądu w dniach 27 listopada - 1 grudnia

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi sieci energetycznej, informujemy o następujących terminach i miejscach wyłączeń prądu:

Przerwy w dostawie prądu w dniach 27 listopada - 1 grudnia

NOWY SĄCZ

27.11.2023 (jutro) 07:00 - 10:00 w Nowym Sączu, część ulicy Pierwszej Brygady, okolice numerów: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, oraz część garaży przy ulicy Browarnej od strony Pierwszej Brygady

28.11.2023 (pojutrze) 07:00 - 08:00 w miejscowości Nowy Sącz, Biegonice, część ulicy Elektrodowej, Pajora, Ceramicznej, Towarowej, Powstańców Warszawy, Sędziwoja, Winna Góra, Bohaterów Lenino, Bohaterów Monte Cassino, Siemaszka, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.11.2023 (pojutrze) 07:00 - 08:00 w miejscowości Nowy Sącz, Biegonice, część ulicy Węgierskiej, od Siewnej w kierunku Starego Sącza, Siewnej, Towarowej Sędziwoja, Słowackiej, oraz Olszewskiego, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.11.2023 (pojutrze) 07:00 - 08:00 w miejscowości Nowy Sącz, Biegonice, ulica Zakładników oraz część Węgierskiej od strony Zakładników, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.11.2023 (pojutrze) 08:00 - 13:00 w miejscowości Nowy Sącz, Biegonice, część ulicy Biegonickiej, okolice Kościoła, część Węgierskiej na odcinku od Siewnej do Biegonickiej, część Siewnej, okolice numerów 1, 2, 3, 4, 7, 10, i Sędziwoja okolice numerów 8, 6A, i okolice

28.11.2023 (pojutrze) 08:00 - 16:00 w miejscowości Nowy Sącz Biegonice, część ulicy Biegonickiej, Słowackiej, od strony Łaz Biegonickich, oraz część miejscowości Łazy Biegonickie od strony Biegonic

28.11.2023 (pojutrze) 13:00 - 14:00 w miejscowości Nowy Sącz, Biegonice, część ulicy Elektrodowej, Pajora, Ceramicznej, Towarowej, Powstańców Warszawy, Sędziwoja, Winna Góra, Bohaterów Lenino, Bohaterów Monte Cassino, Siemaszka, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.11.2023 (pojutrze) 13:00 - 14:00 w miejscowości Nowy Sącz, Biegonice, część ulicy Węgierskiej, od Siewnej w kierunku Starego Sącza, Siewnej, Towarowej Sędziwoja, Słowackiej, oraz Olszewskiego, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.11.2023 (pojutrze) 13:00 - 14:00 w miejscowości Nowy Sącz, Biegonice, ulica Zakładników oraz część Węgierskiej od strony Zakładników, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.11.2023 (za 3 dni) 08:00 - 10:00 w Nowym Sączu, część ulicy Kilińskiego , okolice numerów: 58, 64, 70, Stacja Paliw i okolice

29.11.2023 (za 3 dni) 08:00 - 14:00 w Nowym Sączu, ul. Mała Poręba, budynki numery: 79C, 79D- zasilane ze złącz kablowych numery: 9622, 10121

30.11.2023 (za 4 dni) 06:30 - 07:00 w Nowym Sączu, część ulicy Lwowskiej i okolice, w okolicy Miasteczka Galicyjskiego, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

30.11.2023 (za 4 dni) 14:00 - 16:00 w Nowym Sączu, część ulicy Lwowskiej i okolice, w okolicy Miasteczka Galicyjskiego, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


POWIAT NOWOSĄDECKI

27.11.2023 (jutro) 08:00 - 12:00 w miejscowości Florynka, osiedle Binczarki i okolice

27.11.2023 (jutro) 08:00 - 09:00 w miejscowości Brzezna, osiedle Sicia- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.11.2023 (jutro) 08:00 - 14:00 w miejscowości Florynka, budynki położone wzdłuż drogi powiatowej po obu stronach w kierunku Kąclowej

27.11.2023 (jutro) 08:00 - 14:00 w miejscowościach: Szczereż, osiedla: Sośnie, Kwartał w kierunku Olszany i Stanęcina, Olszana, osiedle Górki i okolice

27.11.2023 (jutro) 09:00 - 13:00 w miejscowości Brzezna, budynki położone pomiędzy przysiółkiem Sicia a miejscowością Stadła

27.11.2023 (jutro) 11:00 - 13:00 w miejscowości Brzezna, przysiółek Dół w kierunku centrum

27.11.2023 (jutro) 13:00 - 14:00 w miejscowości Brzezna, osiedle Sicia- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.11.2023 (pojutrze) 08:00 - 14:00 w miejscowościach: Szczereż, osiedla: Sośnie, Kwartał w kierunku Olszany i Stanęcina, Olszana, osiedle Górki i okolice

28.11.2023 (pojutrze) 08:00 - 13:00 w miejscowości Gródek- budynki w "dół" w kierunku Kościoła

28.11.2023 (pojutrze) 08:00 - 14:00 w części miejscowości Rożnów, przysiółek Łazy w kierunku Jeziora

29.11.2023 (za 3 dni) 07:00 - 12:00 w miejscowości Klęczany, przysiółek Zagórze w kierunku Kamieniołomu

29.11.2023 (za 3 dni) 08:00 - 11:00 w miejscowości Biała Niżna, budynki położone od stacji transformatorowej nr 6- okolice numeru 455 w kierunku Grybowa

29.11.2023 (za 3 dni) 08:00 - 14:00 w miejscowości Biała Niżna, budynki numery: 8 i 10

29.11.2023 (za 3 dni) 09:00 - 13:00 w części miejscowości Nawojowa, część ulicy Spacerowej od strony Odlewni, i okolice

30.11.2023 (za 4 dni) 07:00 - 13:00 w części miejscowości Librantowa, od centrum w kierunku Klimkówki

30.11.2023 (za 4 dni) 08:00 - 13:00 w miejscowości Cyganowice, ulica Popowicka, budynki nr 167, 168, 156, 182, 162, 186, 185, oraz sąsiednie.

30.11.2023 (za 4 dni) 08:00 - 13:00 w miejscowości Tylicz, ul. Wolności, od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego w kierunku Rozlewni Wody MULTICO do budynku nr 11

30.11.2023 (za 4 dni) 09:00 - 15:00 w części miejscowości Naszacowice, od strony Podegrodzia, osiedla: Brzegi, Zasłonie i okolice

1.12.2023 (za 5 dni) 08:00 - 14:00 w miejscowości Cieniawa, osiedla: Pod Gościńcem, Podlesie, i okolice

1.12.2023 (za 5 dni) 08:00 - 14:00 w Krynicy-Zdroju, ul. Słoneczna, osiedle nad stacją, od numeru 51 w kierunku wiaduktu i ulicy Źródlanej


POWIAT LIMANOWSKI

27.11.2023 (jutro) 08:00 - 16:00 w części miejscowości Przyszowa, osiedla: Ogrojec, Bucznik, i okoliczne

1.12.2023 (za 5 dni) 08:00 - 15:00 w miejscowości Sowliny, osiedle Kącina i okolice


POWIAT GORLICKI

28.11.2023 (pojutrze) 07:00 - 13:00 w miejscowości Wapienne, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 22503- dz. 58/3

30.11.2023 (za 4 dni) 08:00 - 13:00 w miejscowości Zagórzany, budynki numery: 98, 100, 731, 770, 790, 797 i okoliczne

30.11.2023 (za 4 dni) 08:00 - 14:00 w miejscowości Brzana, od Wymysłowa w doł, w kierunku dawnego PGR


Źródło: Tauron

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować