Przerwy w dostawie prądu w subregionie sądeckim w dniach 23-27 sierpnia

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w subregionie sądeckim w dniach 23.08 - 27.08.2021r.

Przerwy w dostawie prądu w subregionie sądeckim w dniach 23-27 sierpnia

NOWY SĄCZ

2021-08-24

08:00-11:00

planowane

w Nowym Sączu, część ulicy Zdrojowej od ulicy Hallera do Witosa, ulica Hasiora, Nad Lubinką, Kochanowskiego od ulicy Hallera, Wierzbowa, Sichrawy, część ulicy Witosa, część ulicy Zaruskiego oraz okoliczne.


2021-08-25

07:00-14:00

planowane

w Nowym Sączu, ul. Raczkowskiego, budynek nr 16


2021-08-26

08:00-15:00

planowane

w Nowym Sączu, część ulic: Grabowej, Leśnej, Norwida, i okoliczne.


2021-08-27

08:00-11:00

planowane

w Nowym Sączu, ulica Generała Józefa Hallera, budynek nr 21 oraz budynek garażowy, dotyczy złącz kablowych numery: 929, 1078.


POWIAT NOWOSĄDECKI

2021-08-24

07:00-14:00

planowane

w miejscowości Mszalnica, budynki numery: 297, 333 i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 5401, 7030


2021-08-24

07:30-15:00

planowane

w miejscowości Piwniczna Zdrój, dolna cześć ulicy Szczawnickiej od skrzyżowania do zapory, ulica Słoneczna, Wilcze Doły, Łazy Dolne oraz Czercz.


2021-08-24

08:00-15:00

planowane

w części miejscowości Stróże, złącze kablowe nr 1848 zasilające Przepompownię.


2021-08-24

08:00-14:00

planowane

w części miejscowości Tęgoborze, od strony Białej Wody, osiedle Bazówka


2021-08-25

07:30-15:00

planowane

w miejscowości Piwniczna Zdrój ulica Zagrody, Twarogi, Stelmachy oraz budynki za przejazdem PKP przy ulicy Nadbrzeżnej.


2021-08-25

08:00-14:00

planowane

w części miejscowości Podegrodzie, w kierunku Betoniarni, osiedla: Jadwisin, U Wody


2021-08-26

07:00-09:00

planowane

część miejscowości Wielopole, przysiółek Dąbie, okolice Firmy MOTO SOWA oraz część ulicy Tarnowskiej, okolice numerów: 185, 187, 189, 191.


2021-08-26

07:30-09:00

planowane

w Piwnicznej Zdroju ulica Szczawnicka od skrzyżowania w Hanuszowie w kierunku Zapory; Piwowary, Łazy, Słoneczna, Wilcze Doły, Czercz.


2021-08-26

08:00-15:00

planowane

część miejscowości Trzetrzewina, budynki od okolic Kościoła do cmentarza oraz budynki przy Drodze Krajowej 28 na wysokości cmentarza.


2021-08-26

10:00-11:00

planowane

w części miejscowości Tabaszowa, osiedle Wierzchowina, kierunek "Kurniki"


2021-08-26

10:00-17:00

planowane

w części miejscowości Tabaszowa, okolice budynków nr 7, 50,


2021-08-26

16:00-17:00

planowane

w części miejscowości Tabaszowa, osiedle Wierzchowina, kierunek "Kurniki"


2021-08-27

07:00-11:00

planowane

część miejscowości Łęka, przysiółek Działy Łęckie, część miejscowości Koniuszowa, przysiółek Nad Brzeziną oraz budynki numer 50, 32, 230 wraz sąsiednimi.


2021-08-27

08:00-15:00

planowane

w miejscowości Kadcza przy drodze wojewódzkiej od centrum wsi do Podglinki.


2021-08-27

09:00-15:00

planowane

w Starym Sączu, część ulicy Pod Ogrodami, okolice numerów od 1 do 1C


2021-08-27

11:00-16:00

planowane

część miejscowości Łęka, budynek numer 4 oraz część miejscowości Koniuszowa, przysiółek Zagóra wraz z sąsiednimi.


2021-08-27

13:30-15:00

planowane

w Piwnicznej Zdroju ulica Szczawnicka od skrzyżowania w Hanuszowie w kierunku Zapory; Piwowary, Łazy, Słoneczna, Wilcze Doły, Czercz.


POWIAT LIMANOWSKI

2021-08-23

08:00-15:00

planowane

część miejscowości Przyszowa, okolice Szkoły Podstawowej numer 2 oraz Berdychów.


2021-08-24

07:00-09:00

planowane

w części miejscowości Pisarzowa, od okolic Cmentarza w kierunku Żmiącej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2021-08-24

07:30-14:30

planowane

w miejscowości Lubomierz, osiedla: Nowaki, Dawczaki


2021-08-24

08:00-17:00

planowane

w części miejscowości Dobra. osiedla: Plebańskie, Do Palacza, Do Kaima,


2021-08-24

09:00-10:00

planowane

w części miejscowości Pisarzowa, od okolic Cmentarza do granicy z Mordarką, Męciną, Kaniną


2021-08-24

17:00-19:00

planowane

w części miejscowości Pisarzowa, od okolic Cmentarza w kierunku Żmiącej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2021-08-24

17:00-19:00

planowane

w części miejscowości Pisarzowa, od okolic Cmentarza do granicy z Mordarką, Męciną, Kaniną


2021-08-25

07:00-09:00

planowane

w miejscowości Roztoka, osiedla: Podkowaniec, Łąki i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2021-08-25

07:00-09:00

planowane

w miejscowościach: Przyszowa od strony Łukowicy oraz Łukowica od strony: Przyszowej, Roztoki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2021-08-25

08:00-10:00

planowane

w części miejscowości Szczyrzyc, Janowice, osiedle Wadzyn


2021-08-25

09:00-21:00

planowane

w miejscowości Roztoka, budynek nr 153


2021-08-25

09:00-11:00

planowane

w miejscowościach: Siekierczyna od strony Roztoki, Roztoka od strony Siekierczyny, Przyszowa od strony: Siekierczyny, Roztoki, Łukowica od okolic Centrum w kierunku: Jadamwoli, Stronia, Przyszowej


2021-08-25

15:00-16:00

planowane

w miejscowości Łukowica od okolic Centrum w kierunku: Jadamwoli, Stronia, Przyszowej


2021-08-25

15:00-17:00

planowane

w miejscowościach: Przyszowa od strony Łukowicy oraz Łukowica od strony: Przyszowej, Roztoki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2021-08-25

18:00-20:00

planowane

w miejscowości Roztoka, osiedla: Podkowaniec, Łąki i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2021-08-25

19:00-21:00

planowane

w miejscowościach: Siekierczyna od strony Roztoki, Roztoka od strony Siekierczyny, Przyszowa od strony: Siekierczyny, Roztoki, Łukowicy oraz Łukowica


2021-08-26

07:00-09:00

planowane

w miejscowości Słopnice, osiedla: Zielińskówka, Marciszówka, Ząbczykówka, Marki, Dwór, Czajnówka, Jachymówka, Mastalerze, Pachuty Dolne, Malarzówka, Pachuty, Głębiec, Górki i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2021-08-26

08:00-15:00

planowane

w miejscowości Przyszowa, osiedla: Wierchy, Górki Pierwsze


2021-08-26

09:00-10:00

planowane

w miejscowości Słopnice, osiedla: Chochołówka, Gwizdówka, Filipówka, Grabkówka, Janówka, Stachy, Zawody, Czarna Rzeka, Świstak, Podgórze, Zagrody, Bieniówka, Saryse, Bednarze, Sołtysówka, Piechotówka, Pod Mogielnicą, Pachówka, Julki, Gaurówka, Kukuczki, Spondówka, Smagówka, Pieszałówka, Leśniówka, Wróblówka, Groń i okoliczne


2021-08-26

17:00-19:00

planowane

w miejscowości Słopnice, osiedla: Zielińskówka, Marciszówka, Ząbczykówka, Marki, Dwór, Czajnówka, Jachymówka, Mastalerze, Pachuty Dolne, Malarzówka, Pachuty, Głębiec, Górki i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2021-08-26

17:00-19:00

planowane

w miejscowości Słopnice, osiedla: Chochołówka, Gwizdówka, Filipówka, Grabkówka, Janówka, Stachy, Zawody, Czarna Rzeka, Świstak, Podgórze, Zagrody, Bieniówka, Saryse, Bednarze, Sołtysówka, Piechotówka, Pod Mogielnicą, Pachówka, Julki, Gaurówka, Kukuczki, Spondówka, Smagówka, Pieszałówka, Leśniówka, Wróblówka, Groń i okoliczne


2021-08-27

07:00-09:00

planowane

w miejscowości Słopnice, osiedla: Przylaski, Rola Górna, Rola Dolna, Zapotok, Papierzówka, Biała Noga, Czeczotki, Zamiedzówka, Udzielówka, Ząbczykówka, Wikarówka, Działy, Porębówka, Wójtostwo, Kwaśniakówka, Sroki Dolne, Czeczutówka, Hajdówka, Sączki, Rojki, Brodki i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


2021-08-27

07:30-12:30

planowane

w miejscowości Olszówka, osiedla Karbowniki, Łążek, Cieluchówka, Wnękówka, Rymazówka, Kościelówka, Folwark, Knowy, Kowalówka, Dział, Pizdury, Wikarze wraz z okolicznymi.


2021-08-27

07:30-18:00

planowane

w miejscowości Olszówka, osiedla Karbowniki, Cieluchówka, Łążek wraz z okolicznymi.


2021-08-27

08:00-15:00

planowane

w miejscowości Męcina- Babia Góra, Kamionka


2021-08-27

09:00-10:00

planowane

w miejscowościach: Limanowa, ulice: Krakowska, od Zadziele do granicy z Zamieściem, Zadziele i Kwiatowa, od strony Krakowskiej oraz Słopnice, od strony Krakowskiej i okoliczne


2021-08-27

17:00-19:00

planowane

w miejscowości Słopnice, osiedla: Przylaski, Rola Górna, Rola Dolna, Zapotok, Papierzówka, Biała Noga, Czeczotki, Zamiedzówka, Udzielówka, Ząbczykówka, Wikarówka, Działy, Porębówka, Wójtostwo, Kwaśniakówka, Sroki Dolne, Czeczutówka, Hajdówka, Sączki, Rojki, Brodki i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania


POWIAT GORLICKI

2021-08-24

08:00-14:30

planowane

w miejscowości Męcina Mała, numery; 71, 73, 84, 14, 69, 15, 17, 88.


2021-08-24

13:00-14:30

planowane

w Męcinie Małej, od numeru 13 do granicy z Sękową.


2021-08-26

07:00-13:00

planowane

w Gorlicach, ulica Partyzantów nr 19


Źródło: Tauron

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować