Pogoda - Sądeckie.pl4

Dzisiaj jest: 04. 03. 2021
Do końca roku: 302 dniPrzetarg na nadzór nad projektowaniem i budową II łącznika Brzeskiego ogłoszony

Przetarg na nadzór nad projektowaniem i budową II łącznika Brzeskiego ogłoszony

Ogłoszony został przetarg na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót dla zadania: „Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I – II etap »Łącznika Brzeskiego«, nazywanego także zachodnią obwodnicą Brzeska.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  • pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikację wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów,
  • zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty wystawienia ostatecznego świadectwa płatności,
  • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,
  • świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego kontraktu,
  • wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją projektu,
  • sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania projektu wynikłymi w trakcie realizacji kontraktu.

 

Termin składania ofert: 16.11.2020 r.

 

Pod koniec października GDDKiA przewiduje wybranie oferty w przetargu na projekt i budowę DK75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I – II etap »Łącznika Brzeskiego« zachodniej obwodnicy miasta.

 

II część Łącznika Brzeskiego z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica miasta, przebiegająca w ciągu DK75, będzie dwujezdniowa. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, który zakłada, że także pierwszy jej odcinek czyli II część Łącznika Brzeskiego powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP). Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że przekrój ten może się okazać niewystarczający, stąd decyzja o zmianie.

 

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu Łącznika Brzeskiego pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku. Na realizację tego odcinka przeznaczone zostało maksymalnie 39 miesięcy, z opcją skrócenia tego czasu do 36 miesięcy. Będzie to także pierwszy odcinek nowej dwujezdniowej drogi DK75 Brzesko – Nowy Sącz.

 

Źródło i fot. GDDKiA

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować