Pogoda - Sądeckie.pl21

Dzisiaj jest: 21. 04. 2021
Do końca roku: 254 dni
Jakość Powietrza

Przetarg na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko-Nowy Sącz ogłoszony

Przetarg na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko-Nowy Sącz ogłoszony

Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania:  „Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, odcinek I – II etap „Łącznika Brzeskiego” ogłoszony. 

Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania:  „Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, odcinek I – II etap „Łącznika Brzeskiego”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • budowę drogi głównej ruchu przyspieszonego,
 • przebudowę istniejących dróg i skrzyżowań,
 • budowę łącznic,
 • budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi głównej ruchu przyspieszonego,
 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • biekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne,
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg i przepustów
 • przełożenie koryta rzeki Uszwicy,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów  w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych.
 • zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej ruchu przyspieszonego,
 • wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia zieleni wynikające z decyzji środowiskowej (w tym odtworzenie lasu łęgowego),
 • sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • przebudowę urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych,
 • oświetlenie drogowe,
 • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz system zarządzania ruchem

 

Na realizację zadania przeznaczone zostało maksymalnie 39 miesięcy, z opcją skrócenia tego czasu do 36 miesięcy. II część Łącznika Brzeskiego z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica miasta, przebiegająca w ciągu DK75, będzie dwujezdniowa. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, który zakłada, że także pierwszy jej odcinek czyli II część Łącznika Brzeskiego powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP).

Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania:  „Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, odcinek I – II etap „Łącznika Brzeskiego”

Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że przekrój ten może się okazać niewystarczający, stąd decyzja o zmianie.

 

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu Łącznika Brzeskiego pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku.

 

Źródło: GDDKiA 

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować