Przyznano nagrody zwycięzcom XX Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie”

Przedstawiamy szczegółowy protokół z XX Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie”, które odbyło się w miniony weekend w Mystkowie. Patronat nad imprezą sprawował starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Przyznano nagrody zwycięzcom XX Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie”

Komisja Artystyczna w składzie: Magdalena Kroh – etnograf, Marta Smólczyńska – etnolog, Aleksander Smaga –muzyk, po obejrzeniu, wysłuchaniu i wnikliwej ocenie 26 grup kolędniczych, w tym 11 w kategorii wiekowej dziecięcej, 6 w kategorii młodzieżowej i 9 grup kolędniczych dorosłych przyznała następujące nagrody:

  • Kategoria grup dziecięcych:

- dwa równorzędne I miejsca i nagrodę pieniężną w wysokości po 500 zł każdy otrzymuje grupa kolędnicza: SZCZODROKI ze Stadeł i Z GWIAZDĄ z Piątkowej,

- pięć równorzędnych II miejsc i nagrody pieniężne w wysokości 300 zł każda otrzymują: Z SZOPKĄ LALKOWĄ z Podegrodzia, Z GWIAZDĄ z Ptaszkowej, PASTERZE ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy, SZCZODROKI z Piątkowej i Z GWIAZDĄ ze Szkoły Podstawowej w Rąbkowej,

- trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze: Z GWIAZDĄ z Łącka, TRZEJ KRÓLOWIE ze Szkoły Podstawowej Witowic Dolnych i NOWOLECIĘTA ze Szkoły Podstawowej z Michalczowej,

- IV miejsce i nagrody pieniężne w wysokości po 100 zł otrzymują grupy kolędnicze: SZCZODROKI z ZR Piecuchy z Nawojowej.

  • Kategoria grup młodzieżowych:

- dwa równorzędne I miejsca i nagrodę pieniężną w wysokości po 500 zł otrzymują: TRZEJ KRÓLOWIE z Ptaszkowej i HERODY ze Świetlicy Wiejskiej z Mszalnicy,

- dwa równorzędne II miejsca i nagrodę pieniężną w wysokości po 300 zł otrzymują: Z GWIAZDĄ ze Szkoły Podstawowej z Królowej Górnej i Z GWIAZDĄ ze Szkoły Podstawowej z Łososiny Dolnej,

- dwa równorzędne III miejsca i nagrodę pieniężną w wysokości po 200 zł otrzymują: HERODY z Podegrodzia i Z TURONIEM z Binczarowej.

 Na Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu Komisja zakwalifikowała sześć grup kolędniczych, tj. laureatów I miejsc w kategorii dziecięcej oraz I i II miejsc w kategorii młodzieżowej, czyli grupy kolędnicze: SZCZODROKI ze Stadeł, Z GWIAZDĄ z Piątkowej, TRZEJ KRÓLOWIE z Ptaszkowej, HERODY ze Świetlicy Wiejskiej z Mszalnicy, Z GWIAZDĄ ze Szkoły Podstawowej z Królowej Górnej i Z GWIAZDĄ ze Szkoły Podstawowej z Łososiny Dolnej.

  • Kategoria grup dorosłych:

- cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 700 zł każda otrzymują: Z TURONIEM z ZR Mszalnicy, Z GWIAZDĄ z ZR Skalnik, Z GWIAZDĄ ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy i DROBY z Paszkowej,

- trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł każda otrzymują: Z GWIAZDĄ z Podegrodzia, Z TURONIEM z Podegrodzia i DROBY z Polnej,

- III miejsca i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł otrzymuje Z GWIAZDĄ z Marcinkowic,

- IV miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymuje Z TURONIEM z ZR Bystro Kicora z Przysietnicy.


Na Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Karnawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja zakwalifikowała wszystkie dorosłe grupy kolędnicze będące laureatami I i II miejsc, czyli grupy kolędnicze: Z TURONIEM z ZR Mszalnicy, Z GWIAZDĄ z ZR Skalnik, Z GWIAZDĄ ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy, DROBY z Paszkowej, Z GWIAZDĄ z Podegrodzia, Z TURONIEM z Podegrodzia, DROBY z Polnej.


Fundatorem nagród finansowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, od dwudziestu lat współorganizujące „Sądeckie Kolędowanie” z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamionce Wielkiej.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować