Psy saperskie znów pojadą do Ukrainy

Druga grupa psów, wyszkolonych w ramach projektu Dyrekcji Generalnej do spraw Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej oraz Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (FPI) została przekazana ukraińskim przewodnikom. Zwierzęta trafią do batalionu rozminowywania działającego w ramach sił zbrojnych Ukrainy.

Psy saperskie znów pojadą do Ukrainy

W czwartek 9 listopada w siedzibie Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste przekazanie ukraińskim żołnierzom kolejnych 8 psów saperskich, przeszkolonych w ramach projektu Komisji Europejskiej w Belgii, Luksemburgu i Finlandii. Turnus adaptacyjny w Nowym Sączu i okolicy odbywał się m. in. w oparciu o infrastrukturę KaOSG.


Pierwsze dziewięć psów zostało przekazanych w marcu tego roku i od kilku miesięcy pracują razem ze swoimi ukraińskimi opiekunami pomagając w rozminowywaniu Ukrainy. Kolejna grupa psów dołączy do ukraińskiej armii, wspierając Ukrainę nie tylko w rozminowaniu kraju czy wykrywaniu materiałów wybuchowych, ale również w wykrywaniu materiałów radioaktywnych.


W Polsce psy, które trafią na Ukrainę, odbyły 14 dniowy turnus adaptacyjny, m.in. na terenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w czasie którego ukraińscy przewodnicy mogli zapoznać się ze swoimi nowymi podopiecznymi.


Udział w uroczystości wzięli m.in.: Dyrektor Komisji Europejskiej - Martin Schiefer, Przedstawiciele Ambasady Ukrainy w RP - Oleksandr Popov i Mykola Hranovskyi, trenerzy szkolący psy z Austrii, Belgii, Finlandii, Luksemburga i Malty oraz funkcjonariusze i żołnierze służb ukraińskich, na czele z kpt. Leonidem Levchenko.


Jestem przekonany, że poziom wyszkolenia psów, a także wiedza merytoryczna przekazana przewodnikom przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa Ukrainy, szczególnie tych terenów już wyzwolonych. A przez to przyczynią się także do bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej - powiedział podczas wydarzenia podsumowującego II edycję projektu Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu - gen. bryg. SG Stanisław Laciuga.


Po oficjalnych wystąpieniach odbyła się prezentacja umiejętności psów w zakresie wykrywania ładunków i materiałów wybuchowych.


Komisja Europejska przekazała również ukraińskim siłom zbrojnym drony do wykrywania metali, które zostaną wykorzystane do wsparcia pracy psów saperskich, zwłaszcza na dużych terenach, na których proces rozminowywania trwa bardzo długo.


***

Projekt Komisji Europejskiej dla Ukrainy obejmuje wyszkolenie w sumie 50 psów, które będą służyć ukraińskiemu społeczeństwu walczącemu z rosyjską napaścią na ich kraj.


Odnajdywanie i unieszkodliwianie pocisków, ładunków, materiałów wybuchowych czy materiałów radioaktywnych stanowi integralną część przywracania bezpieczeństwa cywilom, infrastrukturze i obiektom o znaczeniu krytycznym.


Pilotażowy program Komisji Europejskiej ma na celu wykrywanie materiałów radiologicznych, które mogły zostać wywiezione ze szpitali po rosyjskiej inwazji i ukryte przez przestępców. Specjalnie wyszkolone psy zostaną wyposażone w urządzenia służące do wykrywania tych substancji podczas przeszukiwań terenów wyzwolonych. Ta inicjatywa jest częścią ogólnych działań Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz materiałów wybuchowych.


Projekt realizowany jest z pełnym poszanowaniem unijnych zasad bezpieczeństwa zwierząt. Do tej pory żaden pies nie zginął ani nie został ranny podczas wykonywania zadań związanych z wykrywaniem materiałów wybuchowych lub rozminowywaniem. Komisja Europejska dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić psom odpowiedni sprzęt ochronny, który ma chronić je podczas wykonywania obowiązków służbowych. Psy zostały wyposażone w specjalne buty, okulary oraz specjalne szelki ochronne Dodatkowo, każdy pies został zaopatrzony w apteczkę medyczną, otrzymał specjalną budę transportową oraz dodatkowe wyposażenie i karmę na okres 1 miesiąca. Komisji Europejskiej bardzo zależy na dobrostanie zwierząt.


Źródło: KaOSG

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować